Scholen snijden zelf in creatieve opleidingen

Alle mbo-scholen hebben zich gecommitteerd aan het plan om het aantal studenten van creatieve mbo-opleidingen terug te dringen. Vanaf volgend jaar vindt bij deze omstreden opleidingen een krimp van het aantal leerlingen plaats van ongeveer twintig procent.

Dat meldde Frank van Hout namens de MBO Raad vandaag in een technische briefing aan de Tweede Kamer. De bijeenkomst was georganiseerd in aanloop naar het overleg dat volgende week in de Tweede Kamer plaatsvindt, waarbij onder andere de macrodoelmatigheid in het mbo op de agenda staat.

Snoeihard

Tijdens de briefing gaf Hannie Vlug van SBB aan dat het oorspronkelijke advies van de Commissie Macrodoelmatigheid om met bepaalde creatieve opleidingen volledig te stoppen ‘snoeihard’ was aangekomen. Dit was voor SBB aanleiding om een geheel nieuwe werkwijze macrodoelmatigheid te ontwikkelen. In deze werkwijze houdt SBB voortdurend in de gaten hoe de studentenaantallen zich verhouden tot de kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij kijkt SBB niet alleen naar opleidingen met te veel studenten, maar ook naar opleidingen met een tekort.

Heftig

Volgens Frank van Hout, bestuurder van het Friesland College en lid van het bestuur van de MBO Raad, zijn de mbo-scholen niet zonder slag of stoot akkoord gegaan met de inkrimping van het aantal studenten op creatieve opleidingen. ‘Er is heftig met elkaar gesproken’, zo meldde Van Hout. Uiteindelijk zijn alle scholen akkoord gegaan met het voorstel, om zo de onderlinge solidariteit vast te houden en om te voorkomen dat de minister zou ingrijpen.

Urgentiebesef

Op vragen van het CDA-Kamerlid Anne Kuik gaf Van Hout aan dat het urgentiebesef bij de scholen inmiddels zeker aanwezig is. Als scholen zich niet houden aan de afspraken, zal de MBO Raad proberen te bemiddelen. Als dit geen effect heeft, zal uiteindelijk de minister gevraagd worden om handhavend op te treden.

Eerste stap

Met de nieuwe werkwijze probeert de mbo-sector zelf knelpunten in de macrodoelmatigheid op te lossen. De minister kwalificeerde de voorstellen van SBB om het aantal studenten op creatieve opleidingen terug te dringen onlangs als een ‘minimaal noodzakelijke eerste stap’. Op langere termijn is volgens de minister een verdere reductie van het aantal studenten op creatieve opleidingen onontkoombaar. Zij wil de MBO Raad de kans geven zelf de nodige maatregelen te nemen. Maar, zo schreef de minister eerder: ‘Waar nodig zal ik niet aarzelen om bij een of meer instellingen de rechten voor een opleiding in te trekken.’

Lees ons dossier over macrodoelmatigheid