Scholen starten al in 2015 met nieuwe dossiers

Diverse mbo-scholen bieden al komend schooljaar opleidingen aan die zijn gebaseerd op de herziene kwalificatiedossiers. Bij het Cibap en het Clusius College geldt dat zelfs voor alle opleidingen.

Alle mbo-scholen zijn verplicht om vanaf het schooljaar 2016-2017 hun opleidingen te baseren op de herziene kwalificatiedossiers. Scholen mogen echter ook vrijwillig al vanaf komende schooljaar de nieuwe dossiers gebruiken.

Toetsingskader
Het is de bedoeling dat minister Bussemaker begin februari de ruim 170 nieuwe kwalificatiedossiers vaststelt. Onlangs werd al het toetsingskader gepubliceerd. De toetsing van de dossiers vindt plaats door de Toetsingskamer. Het uiteindelijk vaststellen van de dossiers is de bevoegdheid van de minister.

Keuzedelen
Onderdeel van de herziening van de kwalificatiestructuur mbo is de invoering van keuzedelen. Omdat de invoering van keuzedelen op dat moment nog niet geformaliseerd is, bieden scholen de keuzedelen in het studiejaar 2015-2016 aan in de vrije ruimte.