School & Veiligheid nu ook voor mbo

Stichting School en Veiligheid ondersteunt naast het primair en voortgezet onderwijs nu ook het mbo. Onderwijsprofessionals in het mbo kunnen terecht op de website voor informatie over een sociaal en veilig schoolklimaat.

De website van de Stichting School en Veiligheid was voorheen uitsluitend bestemd voor het basis- en voortgezet onderwijs. Met een extra deel voor het mbo komt de stichting tegemoet aan de informatiebehoefte van mbo-professionals als het gaat om sociale veiligheid op school.

Actuele ontwikkelingen
Alle informatie over sociale veiligheid in het mbo staat nu op de website. Dit is gebeurd in samenspraak met het Platform Veiligheid van de MBO Raad. Mbo-scholen worden via de website op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid, bijeenkomsten en trainingen en de visie op en borging van sociale veiligheid. Daarnaast zijn er links naar advies, thematische informatie en praktische materialen te vinden in de kennisbank.

Vragen?
Is er nog iets onduidelijk of kunt u informatie niet vinden? Bel dan even de helpdesk: 030 285 66 16 (bereikbaar op schooldagen van 9 – 16 uur).