SGP en SP willen lerarenregister uit wet schrappen

Alle bepalingen over het lerarenregister moeten uit de wet worden geschrapt. Dat proberen Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) met een initiatiefwet voor elkaar te krijgen.

De ongelukkige geschiedenis van het lerarenregister is nog niet ten einde. Het kabinet heeft het register onlangs in de ijskast gezet, maar de wettelijke bepalingen over het register, zoals die bijvoorbeeld zijn opgenomen in de Wet beroep leraar, zijn formeel nog steeds van kracht. Aan die kromme situatie willen SGP en SP een einde maken. Volgens een initiatiefvoorstel van beide partijen is ‘de essentie van het wettelijk systeem in het geding’.

Zinloos

Het wetsvoorstel beoogt alle bepalingen in de wet over het lerarenregister te schrappen. Volgens de wet zijn scholen bijvoorbeeld nog steeds verplicht data aan te leveren voor het register. Roelof Bisschop (SGP) vindt dit zinloos: ‘Het kost veel tijd en levert, behalve veel papier en ergernis, niks op.’ Uit een internetconsultatie blijkt het voorstel op veel steun te kunnen rekenen. Mede-indiener Peter Kwint (SP): ‘Vrijwel unaniem wil men van het register af. En wel zo snel mogelijk. Dat willen wij met deze wet regelen.’

Donkere wolk

De initiatiefnemers hopen met hun wet voor docenten de vrijheid te creëren om zich van onderop te organiseren. Op dit moment hangt het lerarenregister, aldus het voorstel, als een donkere wolk boven het onderwijsveld. Als de wet is aangenomen, kunnen docenten met een schone lei beginnen.

Lees hier de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel

Lees meer in het Dossier Lerarenregister