Slob: wet om rekentoets met spoed af te schaffen

Minister Arie Slob (Onderwijs) komt na de zomer met een wet die de rekentoets in het voortgezet afschaft. De wet moet voor 1 januari 2020 zijn aangenomen, zodat met terugwerkende kracht leerlingen in het schooljaar 2019-2020 geen rekentoets meer hoeven af te leggen.

Dat schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief doet de minister een poging om de vele moties over het rekenonderwijs die op 5 februari zijn aangenomen tot een logisch geheel te maken. Dat valt nog niet mee.

Alternatief

Via een wetswijziging wordt de rekentoets dus volgend jaar in het voortgezet onderwijs afgeschaft. Op termijn, als het nieuwe curriculum in het vo wordt ingevoerd, zal rekenen in het vak wiskunde geïntegreerd worden. Volgens het alternatief van de vereniging van wiskundeleraren krijgen alle vmbo-leerlingen straks rekenles op niveau 2F. Dat betekent dat vmbo-leerlingen die naar het mbo doorstromen straks rekenles op niveau hebben gehad. Het probleem zit vooral in de komende jaren: vmbo-leerlingen zonder wiskunde hebben in de overgangsfase geen rekenonderwijs gehad.

Oproep

In de brief schrijft Slob dat het belangrijk is dat alle vo-leerlingen op niveau leren rekenen. Hij wil in overleg treden met de VO-raad om te bezien wat in de tussenfase mogelijk is. Op dit moment komt hij niet verder dan een oproep aan vo-scholen om aandacht aan rekenonderwijs te blijven besteden.

Geen toelatingseisen

In de brief schrijft Slob dat hij geen voorstander is van extra toelatingseisen in het mbo. Wel kunnen mbo-scholen bij hun adviezen over studiekeuze gebruikmaken van een diagnostische toets. Dat kan de kans op studiesucces vergroten. Overigens zijn mbo-scholen ook niet van plan extra toelatingseisen te gaan hanteren.

Instellingsexamen

Vanaf volgend studiejaar kunnen mbo-scholen gaan werken met eigen instellingsexamens, die bij voorkeur zoveel mogelijk beroepsgericht zijn. Ook blijft de mogelijkheid bestaan de huidige digitale rekentoets te gebruiken. In het studiejaar 2019-2020 telt het rekenexamen nog niet mee voor het diploma, daarna wel.