Stappenplan helpt scholen bij het invoeren van stagematching

In het Stagepact hebben scholen en leerbedrijven afgesproken te gaan experimenteren met stagematching. Een stappenplan helpt scholen hierbij.

Bij stagematching hoeft een student niet zelf een stageplek te regelen. De school zorgt voor een passende stageplaats voor de student. Volgens velen kan dit instrument een goed middel zijn om stagediscriminatie uit te bannen. In het Stagepact is daarom eerder dit jaar afgesproken om te gaan experimenteren met matching. Minister Dijkgraaf had eigenlijk verder willen gaan: wat hem betreft zouden scholen bij alle eerstejaars gaan werken met stagematching. Vanwege bezwaren aan de kant van werkgevers is slechts afgesproken om de komende tijd het instrument te gaan uitproberen.

Kopgroep

Binnen iedere mbo-instelling zal minimaal één onderwijsteam ervaring op gaan doen met stagematching. De bedrijven die hierin participeren vormen een ‘kopgroep’. Als de ervaringen positief zijn, is een uitbreiding van het experiment mogelijk.

Stappenplan

Om scholen te ondersteunen bij stagematching is nu een stappenplan ontwikkeld. Het plan richt zich op scholen, leerbedrijven en studenten. Het gaat bijvoorbeeld in op vragen als: hoe vind je werkgevers die willen meedoen, hoe breng je de leerwens van studenten in kaart en hoe kom je tot de juiste match? Het stappenplan is ontwikkeld door deskundigen in samenwerking met enkele mbo-scholen: Alfa College, ROC Nijmegen, Albeda College, Zadkine College en het Horizon College.

Bekijk hier het stappenplan

Lees ook: Toolbox helpt scholen bij de aanpak van stagediscriminatie