Start van STAP-budget twee maanden vertraagd

De invoeringsdatum van het STAP-budget, waarmee iedere Nederlander voor maximaal 1.000 euro een opleiding kan inkopen, verschuift van 1 januari naar 1 maart 2022. Vanaf die datum kan iedere werknemer een aanvraag indienen voor de scholingssubsidie.

Het STAP-budget stelt werknemers of werkzoekenden in staat zich individueel aanvullend te scholen. Via een STAP-portaal kan iedereen straks een scholingsbudget aanvragen. De subsidie van maximaal 1.000 euro wordt overgemaakt naar de opleider, die ook na afloop verantwoording aflegt over de subsidie. Het STAP-budget wordt gezien als een belangrijke stimulans voor leven lang ontwikkelen. De afkorting STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie.

Proefperiode

Aanvankelijk zou de STAP-regeling begin 2020 worden ingevoerd. Omdat uitvoerder UWV meer tijd nodig had, is de invoering uitgesteld, eerst naar 2021 en later naar 1 januari 2022. Uit een brief van minister Koolmees blijkt dat ook deze datum niet haalbaar is. Volgens de actuele planning start op 1 december 2021 een proefperiode van drie maanden. Als deze proef goed verloopt, kunnen burgers vanaf 1 maart 2022 daadwerkelijk het budget aanvragen.

Scholingsregister

Een cruciaal onderdeel van de STAP-regeling is het scholingsregister. Dit register moet alle beschikbare opleidingen bevatten. Burgers kunnen via dit register zelf een geschikte opleiding kiezen. Om in het register te worden opgenomen moet de opleider aan bepaalde voorwaarden voldoen. De scholing moet bijvoorbeeld leiden tot een door het ministerie erkend diploma of certificaat. Een ander toelatingscriterium is dat de aanbieder van de opleiding een NRTO-keurmerk heeft of dat de opleiding is ingeschaald in het nationale kwalificatiekader NLQF. Uitvoering van het register is in handen van DUO, UWV en de organisatie EDU-DEX. DUO voert een campagne, gericht op opleiders, met de leus: het scholingsregister, zorg dat u erin staat.

ICT-waakhond

Het Adviescollege ICT toetsing is bezig met het toetsen van de STAP-regeling. Het definitieve advies van het college moet nog volgen. Bekend is al wel dat het college vraagtekens plaatst bij de noodzaak van het scholingsregister. Het definitieve advies van de ICT-waakhond komt na de zomer. Dan zal ook duidelijk zijn of invoering van het STAP-budget inderdaad per 1 maart 2022 mogelijk is.

Lees hier de brief over de voortgang van de subsidieregeling STAP-budget

Lees ook: Scholingsbudget opnieuw jaar uitgesteld (13 november 2019)