Steeds meer gezonde schoolkantines

Afgelopen jaar hebben ruim 350 scholen hun kantines gezond gemaakt volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. ROC West-Brabant presteerde het zelfs om de schoolkantines van alle vestigingen gezond te maken. Vandaag krijgt deze school het predicaat Gezonde Kantine uitgereikt.

De Gezonde Schoolkantine is een ondersteuningsprogramma van het Voedingscentrum, gericht op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het programma biedt scholen concrete handvatten om een gezonde schoolkantine te realiseren. De Schoolkantine Brigade bezoekt scholen en geeft concrete adviezen-op-maat, over het aanbod en een aantrekkelijke presentatie daarvan. De brigade helpt scholen ook een gezond beleid vast te stellen en te verankeren. Steeds meer scholen vragen om die ondersteuning en gaan met het advies aan de slag.

Gezond in de kantine…
Daarbij gaat het allereerst om de schoolkantine. Die is gezond als het aanbod voor minimaal 75% uit lekkere en gezonde producten uit de Schijf van Vijf (zoals fruit, bruin brood, salades) en maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen (snoep en snacks) bestaat. Het Voedingscentrum heeft gekozen voor 75% basisproducten, omdat ze graag een realistisch en motiverend doel wil stellen. Hierbij is rekening gehouden met het huidige aanbod op vele scholen.

…én daarbuiten
Maar het gaat niet alleen om de kantine. Het programma maakt onderdeel uit van de Gezonde Schoolaanpak. Ook in de lessen en bij andere activiteiten wordt aandacht besteedt aan gezond leven. Bovendien zijn leerlingen, docenten, directie, kantinebeheerders, ouders en de GGD betrokken bij de exacte invulling. Gezonde voeding wordt zo een vaste waarde in het schoolgezondheidsbeleid. De Gezonde Schoolkantine wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door het programma kunnen nu zo’n 300.000 leerlingen in hun schoolkantine gezonde keuzes maken.

ROC West-Brabant: gezond op alle vestigingen
Ook het mbo draagt volop bij aan een gezonde school. In totaal ontvangen 27 mbo-instellingen de Schoolkantine Schaal, waarbij een aantal op meerdere locaties aantoonde goed bezig te zijn. Een van deze mbo-instellingen – ROC West-Brabant – wordt vandaag extra in het zonnetje gezet. Dit ROC heeft in 2015 alle schoolkantines, verdeeld over diverse Colleges, gezond weten te maken. In 2013 en 2014 hadden de meeste MBO-Colleges en vmbo-scholen van ROC West-Brabant een kantinescan laten uitvoeren door het Voedingscentrum. Die was met een gemiddelde van 56% al redelijk positief. ROC West-Brabant ging een nauwe samenwerking aan met de GGD en Zo-Vital, de externe cateraar. De kantines pasten het assortiment aan de counter en de presentatie aan, waardoor het gezonde assortimentsdeel van de catering op 75% kwam. Ook de locaties die binnen het onderwijs de catering zelf verzorgen (o.a. de MBO-Hotelschool van het Cingel College en Zoomvliet College) zijn in de laatste fase betrokken bij dit project. Met het predicaat ‘Gezonde School’ als bekroning. De uitreiking van de predicaten vindt vanmiddag plaats in het Vitalis College, dat als eerste een gezonde kantine had.

Bekijk hier de lijst met alle scholen die de Schoolkantine Schaal ontvingen.