Steeds meer introweken verwelkomen mbo-studenten

Vorig jaar was het volop in het nieuws: voor het eerst waren bij de introweek in Utrecht en Leeuwarden ook mbo-studenten welkom. Verslaggevers van onder meer de NOS, RTL Nieuws en diverse kranten doken in het feestgedruis om verslag te doen van deze primeur. En goed voorbeeld doet goed volgen, want bij de start van komend studiejaar zijn mbo-studenten in veel meer studentensteden welkom bij de introductieweek.

Deze ontwikkeling is in lijn met het pleidooi van demissionair minister Dijkgraaf. Hij pleitte begin juli opnieuw voor gelijke behandeling van alle studenten. En dus ook voor een gezamenlijke introductieweek voor mbo-, hbo- en wo-studenten. ‘De intro is een week waar studenten van verschillende opleidingen elkaar kunnen ontmoeten. Door gezamenlijke activiteiten krijgen studenten de kans om breder te kijken dan hun eigen opleidingsniveau. Ik vind het niet van deze tijd om mbo-studenten daarvan uit te sluiten.’

Beperkt aantal

Na Utrecht en Leeuwarden volgen dit jaar onder andere ook Leiden, Maastricht, Groningen en Zeeland. Daarbij wordt de volledige stap om de introweek voor alle eerstejaars mbo-studenten open te stellen nog niet overal gezet. In veel steden is een beperkt aantal plekken voor mbo-studenten. Onder het mom van een pilot zijn bijvoorbeeld in Leiden honderd mbo-studenten welkom en in Groningen mogen maximaal 50 mbo-eerstejaars meedoen aan de KEI-week.

In een persbericht zegt de voorzitter de KEI-week dat de pilot een eerste stap is om ‘van de ervaringen te kunnen leren en deze mee te kunnen nemen naar volgende jaren’. De organisatie van de introweek in Leiden spreekt ook van een pilot. ‘Als het een succes is, wordt na de zomer met alle partijen gekeken wat er nog meer mogelijk is.’

Minderjarig

De eerste stappen naar een gelijke behandeling van alle studenten in de grote studentensteden worden dus gezet, maar de organisatoren gaan er niet meteen vol voor. Een argument dat vaak wordt gebruikt is dat mbo-eerstejaars vaak jonger zijn dan eerstejaars in het hbo en wo. Aan de andere kant zei een van de bestuursleden van de Utrechtse introweek vorig jaar al: ‘Ik was zelf ook minderjarig toen ik mijn introductie liep. Dat was geen enkel probleem, ons programma is daar gewoon helemaal klaar voor’.

Ondanks dat het aantal plekken voor mbo-ers veelal nog beperkt is, zijn studentenraden van mbo-instellingen over het algemeen positief over de ontwikkelingen. De studentenraad van het Alfa-college in Groningen zegt daarover: ‘Mooi dat de eerste studenten die dat willen dit jaar ook daadwerkelijk kunnen deelnemen aan de KEI-week. We verwachten dat dit met name de groep eerstejaars aanspreekt die wat ouder is en van plan is om op zichzelf te gaan wonen in de stad.’

Introfeest in Doetinchem

Studentensteden zetten dus stappen. Maar mbo-instellingen zitten ook in steden en dorpen waar geen hbo of universiteit is. Ook daar worden nieuwe initiatieven genomen om het studiejaar feestelijk en gezamenlijk te beginnen. Zo is er in Doetinchem voor het eerst een introfeest voor studenten van het Graafschap College, Zone College en de Hogeschool Iselinge (alleen pabo). Eerstejaars mogen gratis naar binnen. Alle andere studenten zijn ook welkom, maar voor hen kost een ticket 5 euro.