Studenten denken mee over doorstroom naar hbo

Minister Bussemaker van Onderwijs zoekt 500 mbo- en hbo-studenten om mee te doen aan een OCW Studentlab. Hierin bedenken studenten zelf plannen om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. De start is in januari 2017.

In heel Nederland gaan van januari tot en met april Studentlabs van start. Groepjes vergevorderde mbo-studenten en hbo-studenten met een mbo-achtergrond gaan onder professionele begeleiding aan de slag om de uitval van mbo’ers in het hbo fors te verminderen. De studenten kruipen voor vier maanden in de huid van de minister of de schooldirecteur en werken samen aan concrete plannen voor betere voorlichting, voorbereiding, begeleiding en meer studiesucces van mbo-gediplomeerden die doorstromen naar het hbo. De beste plannen worden daadwerkelijk uitgevoerd. Minister Bussemaker: ‘Ik verwacht innovatieve, creatieve plannen van de studenten waardoor we de stap tussen mbo en hbo kunnen verkleinen.’

Alle ruimte
Minister Bussemaker stelt voor de Studentlabs 11 miljoen euro beschikbaar. Er zijn wel enkele regels verbonden aan de plannen die de studenten ontwikkelen: de uitvoering van het plan kost maximaal 750.000 euro en het plan past binnen de wet. Verder krijgen de studenten alle ruimte en begeleiding tijdens de Studentlabs, waarin ze samen met coaches, docenten en ervaringsdeskundigen aan de slag gaan om het beste projectvoorstel te maken.

Certificaat
Studenten die in aanmerking komen voor een plek in het Studentlab zitten in het laatste of voorlaatste jaar van een mbo-4 opleiding en willen verder studeren op het hbo. Vanuit het hbo kunnen studenten die de afgelopen drie jaar deze overstap gemaakt hebben de uitdaging van minister Bussemaker aannemen. De studenten moeten zo’n 10 uur per maand de tijd hebben voor het Studentlab in de periode januari tot en met april 2017. De studenten krijgen na afloop een door de minister ondertekend persoonlijk certificaat als bewijs van deelname.

Op de speciale pagina op rijksoverheid.nl. staat meer informatie. Op donderdag 8 december is er op het Ministerie van OCW in Den Haag een informatieavond voor geïnteresseerde studenten. Inschrijven voor het OCW Studentlab kan tot 15 december via dit formulier.

Lees ook: Extra geld voor betere doorstroom mbo-hbo