Studenten kiezen vaker voor opleiding in tekortsector

Relatief kiezen mbo-studenten vaker voor een opleiding in tekortsectoren als techniek en zorg. Maar dit betekent nog niet dat de personeelsproblemen in deze sectoren minder groot worden: in absolute aantallen daalt de instroom in de krapteberoepen nog steeds.

Dat blijkt uit cijfers die onderzoekers van economisch onderzoeksbureau SEO op een rij hebben gezet. Met name zorgopleidingen kunnen zich verheugen in een groeiende populariteit. Tussen 2010 en 2021 steeg het percentage jongeren dat een zorgopleiding koos van zo’n 23 tot 28 procent. Ook in de sectoren techniek en onderwijs was er sprake van relatieve groei. In 2021 koos zo’n 23 procent van de mbo-studenten voor een techniekopleiding en zo’n drie procent van hen voor een opleiding in de onderwijssector. In deze twee sectoren was de groei wel kleiner dan bij de zorg. De totale instroom in de sectoren zorg, techniek en onderwijs groeide van 45 naar 54 procent.

Baanzekerheid

Als verklaring voor de groeiende populariteit van opleidingen in de kraptesectoren wijzen de onderzoekers op de goede kansen op de arbeidsmarkt. Wie een mbo-opleiding in de zorg of de techniek afrondt, kan rekenen op een grote mate van baanzekerheid. De groeiende instroom kan ook het gevolg zijn van de investeringen die scholen en werkgevers doen om krapteberoepen onder de aandacht van jongeren te brengen. Met name in de techniek loopt al vele jaren een grootschalige campagne om jongeren te interesseren voor bèta-opleidingen.

Krimp

De onderzoekers geven aan ondanks de relatieve groei van de tekortopleidingen de problemen op de arbeidsmarkt voorlopig nog niet opgelost zijn. Door de daling van het totaal aantal jongeren dat een mbo-opleiding kiest, is er in absolute zin sprake een dalende instroom in de tekortsectoren. Het blijft daarom volgens de onderzoekers van belang te investeren in de populariteit van opleidingen in de zorg en de techniek.

Lees hier meer over het SEO-onderzoek

Lees ook: IBO-advies: meer sturen op studiekeuze jongeren