Studenten kijken tevreden terug op mbo-studie

Een zeer ruime meerderheid van de mbo-gediplomeerden kijkt anderhalf jaar na het behalen van het diploma tevreden terug op de studie. Ongeveer 75-90% van de leerlingen vindt de opleiding goed in balans. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Maastricht.

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de universiteit van Maastricht doet periodiek onderzoek naar de positie van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat jongeren die in het schooljaar 2014/2015 een mbo-opleiding hebben afgerond behoorlijk succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Zo is van de gediplomeerden op niveau 4 anderhalf jaar na het diploma slechts 4% werkloos. Meer dan de helft (52%) heeft gekozen voor een vervolgstudie, doorgaans in het hbo. Het overgrote deel van hen koos voor een vervolgopleiding in het verlengde van de mbo-studie. Deze leerlingen zijn behoorlijk kritisch over de aansluiting tussen beide opleidingen.

Verborgen werkloosheid
Het ROA nuanceert de lage werkloosheidscijfers wel enigszins. Een groot deel van de werkenden met een mbo-diploma zou namelijk graag meer uren willen werken. Dit is het geval voor 36% van de mbo-gediplomeerden. Er blijkt veel in deeltijd gewerkt te worden, met name in de sector Zorg & Welzijn. In die sector zou 70% van de deeltijders graag meer willen werken. De werkende mbo-gediplomeerden waaieren flink uit over de arbeidsmarkt. Met name de technisch opgeleide mbo’ers (niveau 4) kunnen ook buiten hun eigen domein een plek vinden op de arbeidsmarkt.

Tevreden
Goed nieuws is dat gediplomeerden over het algemeen tevreden terugkijken op hun studie. Slechts 15% van hen heeft spijt van de studie en zou achteraf liever een andere studie gekozen hebben. De gediplomeerden zijn over het algemeen tevreden met de diepgang van de studie. Zo’n 75% tot 90% van de gediplomeerden vindt achteraf de opleiding qua balans in orde. Het aandeel gediplomeerden dat vindt dat er te weinig diepgang in de opleiding zit is groter dan het aandeel gediplomeerden dat te veel diepgang ervaart; dat percentage is over de gehele breedte bijna nihil.

Competentiegericht onderwijs
In het periodieke onderzoek is ditmaal uitgebreid stilgestaan bij het effect van de invoering van competentiegericht onderwijs. Het blijkt dat jongeren die een competentiegerichte kwalificatie hebben gevolgd vaker kiezen voor een vervolgstudie dan leerlingen die een traditionele kwalificatie hebben gevolgd. Dit duidt het ROA als positief, omdat in algemene zin geldt dat hoogopgeleiden een betere positie hebben op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant blijken jongeren die na hun competentiegerichte opleiding direct de arbeidsmarkt op gaan een grotere kans hebben om werkloos te worden, waarschijnlijk omdat zij minder vakspecifiek zijn opgeleid.

Lees ook: SCP: ‘Meer aandacht voor sociale vaardigheden op mbo’

Foto: Claudia Otten