Studenten tevreden over Associate degree-opleidingen

Ruim 75 procent van de eerstejaarsstudenten in publiek bekostigde Associate degree-opleidingen is tevreden of zeer tevreden over de opleiding. Studenten waarderen met name de praktijkgerichtheid van de opleidingen.

Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Associate degree-monitor van SEO Economisch Onderzoek. Uit de monitor blijkt dat sinds 2018 het aantal Ad-opleidingen flink is toegenomen. In het schooljaar 2019-2020 boden scholen 483 Ad-opleidingen aan, tegen 407 twee jaar eerder. Deze groei zit grotendeels in private Ad-opleidingen. Ook het aantal Ad-studenten nam toe, zowel in het publieke als het private onderwijs. In het publieke onderwijs zijn met name de hogescholen Avans, Rotterdam, Windesheim en Stenden actief met Ad-opleidingen. In 2019 had Avans het hoogste aantal Ad-studenten, zo’n 900. De grootste aanbieder in het private onderwijs is LOI.

Economie

De Ad-opleiding is met name populair in de sector Economie. In 2018 en in 2019 volgde meer dan 50 procent van alle eerstejaars Ad-studenten een economische opleiding. Andere populaire sectoren zijn ‘Techniek’ en ‘Gedrag en maatschappij’. In sectoren als Zorg en Onderwijs vinden amper Ad-opleidingen plaats.

Tevreden

Ruim 75 procent van de eerstejaarsstudenten in publiek bekostigde Ad-opleidingen is tevreden of zeer tevreden over de opleiding. Voor private opleidingen ligt dit percentage wat lager, ongeveer 58 procent. Studenten waarderen met name de praktijkgerichtheid van de opleidingen. Studenten in publiek bekostigde Ad-opleidingen zijn daarnaast gemiddeld zeer tevreden over de docenten. Studenten in private Ad-opleidingen zijn overwegend tevreden (70 procent) over hoe het geleerde in de praktijk kan worden gebracht. Studenten waarderen ook de wijze waarop scholen omgaan met de coronacrisis. Zij geven hiervoor een gemiddeld cijfer van 7,0.

Samenwerking

De samenwerking tussen hogeschool en mbo-school is niet bij alle Ad-opleidingen even goed. Soms ligt samenwerking volgens hogescholen niet voor de hand, omdat er geen mbo-opleiding is die inhoudelijk aansluit. Maar ook als samenwerking wel voor de hand ligt, komt die niet zomaar van de grond. Een citaat: ‘Het zijn toch aparte terreinen (mbo en Ad), eilandjes, met beide een hoge werkdruk. We zijn ons ervan bewust dat samenwerking eigenlijk zou moeten, maar toch komt het er niet van.’ Waar de samenwerking wel hechter is, zijn mbo-opleidingen veelal betrokken bij de inrichting van de Ad-opleiding. Ook worden mbo-docenten soms uitgeleend aan Ad-opleidingen.

Lees hier de monitor

Lees ook: Associate degree voorziet in duidelijke behoefte