Studiebeurs voor instructeurs in het mbo

Vanaf augustus kunnen instructeurs in het mbo gebruikmaken van een studiebeurs om zich verder te bekwamen in hun werk. Via de beurs kunnen instructeurs een bijdrage krijgen in de studiekosten of kan de school een vergoeding krijgen voor een te verlenen studieverlof.

Sinds 2018 zijn er bekwaamheidseisen vastgesteld voor instructeurs in het mbo. Deze eisen zijn in nauwe samenwerking met de beroepsvereniging van mbo-opleiders (docenten en instructeurs) opgesteld. U kunt de eisen hier lezen.

Studiebeurs

Vanaf komend studiejaar kunnen instructeurs met behulp van een studiebeurs zich verder ontwikkelen. De beurs kan worden ingezet als vergoeding voor studiekosten (voor instructeurs) of voor de kosten van studieverlof (voor de mbo-instelling).

Vragenlijst

Het ministerie van Onderwijs heeft een vragenlijst ontwikkeld voor instructeurs. Op basis van de respons kan het ministerie de studiebeurs optimaal inrichten. Het is dus belangrijk dat veel instructeurs en andere medewerkers van scholen de vragenlijst invullen.

U vindt de vragenlijst hier.

Lees ook: Kabinet stemt in met eisen aan instructeurs