Subsidie voor leerbanen met één jaar verlengd

In 2019 zullen werkgevers nog gebruik kunnen maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Maar of de regeling daarna nog in stand blijft, is allerminst zeker.

Onder druk van zware protesten van werkgevers en scholen heeft het kabinet besloten de subsidieregeling Praktijkleren in ieder geval nog even in stand te houden. De regeling blijft in 2019 bestaan, maar hoeveel geld er beschikbaar zal zijn wordt pas duidelijk bij Prinsjesdag. De subsidieregeling, op basis waarvan werkgevers die leerbanen aanbieden een kleine tegemoetkoming in de kosten krijgen, staat al langer onder druk. Enkele jaren geleden is het beschikbare bedrag al gehalveerd tot € 200 miljoen. Recent is hier voor 2018 nog eens zeven miljoen op bezuinigd.

Onzekerheid
Volgens SBB blijven door het besluit van het kabinet leerbedrijven, scholen en studenten onnodig lang in onzekerheid. Dit terwijl het nieuwe opleidingsjaar op het punt staat te beginnen. Naar verluidt circuleren er echter ook plannen om de subsidieregeling binnenkort geheel af te schaffen. Daarmee zou het ministerie van Onderwijs een oude bezuinigingsopdracht voor een deel kunnen invullen. De afgelopen tijd hebben werkgevers en scholen zich stevig verzet tegen deze dreigende bezuiniging. Volgens hen is de subsidieregeling van belang voor werkgevers die bbl-plekken aanbieden. Afschaffing van de regeling is daarmee in strijd met de wens van het kabinet om via een bbl-offensief meer leerbanen te creëren.

‘Fors voordeel’
In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Van Engelshoven dat het belang van de subsidieregeling niet overschat moet worden. Volgens onderzoek van het CPB profiteren werkgevers fors van de bbl-leerplekken. Omdat veel bbl-studenten bij hun leerbedrijf blijven werken, besparen werkgevers bijvoorbeeld wervingskosten. ‘Er is dus sprake van een fors voordeel voor de werkgever als hij een bbl-student een plek aanbiedt’, zo concludeert het CPB. Kennelijk is dit een argument om te overwegen de regeling geheel af te schaffen.

Lees hier de brief over de kosten en baten van praktijkleren

Lees ook:
Bezuiniging op praktijkleren gaat door
Vrees voor verdere bezuiniging op praktijkleren