Subsidie voor nieuwe onderwijs-programma’s in derde leerweg

Om leven lang ontwikkelen te stimuleren kunnen scholen een subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s. De nieuwe aanvraagperiode is verlengd tot 1 oktober 2022.

Zoals bekend wil het kabinet een ‘doorbraak’ realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Eén van de ambities daarbij is om het mbo meer te ‘flexibiliseren’. Scholen worden gestimuleerd om nieuwe, kortdurende opleidingen te ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden. Daarvoor bestaat al enige tijd een subsidieregeling, die is gericht op samenwerking tussen publieke en private mbo-instellingen. Met de subsidie kunnen scholen gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s ontwikkelen. Voor de subsidieregeling is in de periode tot 2022 in totaal zo’n 20 miljoen euro beschikbaar.

Samenwerking

De subsidieregeling bevat een kleine startsubsidie voor de vorming van een samenwerkingsverband en een grotere subsidie voor het ontwikkelen van één of meer flexibele opleidingsprogramma’s. Bij de eerdere subsidierondes zijn zo’n achttien projecten toegekend. Een overzicht hiervan is hier te vinden. Lees ook de samenvattingen van de toegekende projecten.

1 november

De sluitingsdatum voor de aanvraagperiode voor 2022 is met een maand verschoven naar 1 november. Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen kunnen tot die datum gezamenlijk subsidie aanvragen. De bekostigde onderwijsinstelling dient namens het samenwerkingsverband de aanvraag in en treedt op als penvoerder. Lees hier alles over de subsidiemogelijkheden.

Lees ook: Ministerie wil samenwerking tussen publieke en private scholen