Succesvol ‘Groenpact’ gaat tweede fase in

De nauwe samenwerking tussen het groene onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid krijgt een vervolg. Met de tweede fase van ‘Groenpact’ willen de samenwerkende partners bevorderen dat de groene sector in Nederland mondiaal koploper blijft.

Tijdens de drukbezochte Groenpact Manifestatie in Groenekan blikten de partners terug op de resultaten die de afgelopen jaren zijn bereikt. Ook werd vooruitgekeken naar de tweede fase van het Groenpact. Volgens Aeres-bestuurder Bastiaan Pellikaan, voorzitter van de regiegroep, is een belangrijke succesfactor dat naast onderwijs en overheid het bedrijfsleven volop meedoet aan de samenwerking. Hij benadrukte verder dat het bij het groene onderwijs niet alleen meer gaat om land- en tuinbouw, maar ook om actuele thema’s als duurzaamheid, leefomgeving en voedselveiligheid.

Kringlooplandbouw
Minister Carola Schouten haakte daar gretig op in. Volgens haar vormen de klimaatvraagstukken waar de wereld voor staat een grote kans voor Nederland. De koers is gericht op ‘kringlooplandbouw’, maar ze gaf toe dat dit ‘best een opgave’ is. Toch is ze optimistisch: ‘Nederland is klein, maar groot in het bedenken van oplossingen.’ Dat bleek zeker bij de uitreiking van de Impactprijzen 2018. In de categorie mbo kwam het Nordwin College als winnaar uit de bus met het hoveniersproject ‘Oratorio of a million souls’. Om de wilde bij te behouden is van duurzame en ecologische materialen een kunstzinnige korf gebouwd.

AOC Raad
Volgens Rien van Tilburg, voorzitter van de AOC Raad, is de samenwerking binnen Groenpact van groot belang voor de groene mbo-scholen. Nu de financiering van het groene onderwijs sinds kort via het ministerie van Onderwijs loopt, zou de nauwe samenwerking binnen het groene onderwijs gevaar kunnen lopen. Na de ontmanteling van de AOC Raad blijft er bijvoorbeeld slechts een licht samenwerkingsverband over. Via het Groenpact blijven de groene scholen elkaar ontmoeten en kan de nauwe samenwerking binnen de groene kolom in stand blijven.

Lees hier het document Groenpact 2e fase

Lees ook: Nog dit jaar extra budget voor groene opleidingen

Foto: Jeroen van der Wielen