Teachers in the lead: samen op ontdekking

Een stevige kennisbasis. Inzicht in beleid. Kennis van innovaties in het mbo. Dat hebben de deelnemers aan de leergang Teacher in the Lead allemaal meegekregen. De tweede editie van deze opleiding werd onlangs afgerond. Negen deskundigen gingen met de deelnemers in gesprek.

Een van de hoogtepunten uit de leergang was het diner pensant. Aan tafel schoven vertegenwoordigers van onder andere ministeries, de inspectie, de MBO Raad, SBB, Platform en politieke partijen aan. De gastenlijst bepaalden de deelnemers zelf. Bij de start van de leergang beantwoordden docenten de vraag: ‘Met wie uit de wereld van het mbo zou je wel eens een woordje willen wisselen en waarover?’

Gesprekken tussen professionals

Terwijl studenten van ROC Mondriaan een driegangendiner verzorgden, voelden de teachers in the lead hun gasten aan kleine tafels vriendelijk aan de tand. Over het toezichtkader, over studeren in het buitenland, over keuzedelen. En over hun eigen rol als teachers in the lead. Wat hebben opleiders in het mbo nodig? En kunnen beleidsmakers hen daarbij helpen? Na afloop gaven zowel deelnemers als gasten aan de gesprekken waardevol te vinden: ‘Heel goed dat beleidsmakers ook de verhalen van de werkvloer horen.’

Reflectie en borging

Na het diner blikten de deelnemers onder leiding van de Haagse lobbyist Meüs van der Poel terug op de gesprekken. Met een reflectievraag spoorde hij de deelnemers aan tot een extra denkstap: ‘Wat heb je uit de gesprekken gehaald? En wat is de betekenis daarvan voor de beroepsgroep: beleidsmatig, strategisch en in de uitvoering?’ De vraag stellen was belangrijker dan ‘m beantwoorden. De discussie hielp de deelnemers een vertaalslag te maken naar hun eigen professionele wereld, om de opgedane kennis en informatie te verbinden aan hun eigen praktijk en rol als teacher in the lead. Blijven uitwisselen, ook onderling, is daarbij belangrijk.

In gesprek gaan en blijven

Een van de deelnemers gaf aan: ‘Ik heb veel kennis opgedaan, mijn kennis verbreed: leven lang leren.’ Om teachers in the lead hierbij blijvend te ondersteunen, hebben de BVMBO en ecbo het platform Teacher in the Lead ingericht. Dit platform komt vier keer per jaar bijeen, bij telkens een andere gastschool. Na afronding van de leergang kunnen deelnemers aansluiten bij het platform. Zodat zij blijvend in gesprek met elkaar kunnen gaan en kennis kunnen uitwisselen.

De 3e editie van de leergang Teacher in the Lead start op 27 november 2019. Wil je meer weten over de mini-leergang of het Platform Teacher in the Lead? Neem dan contact op met Lissa Groenewoud (lissa.groenewoud@ecbo.nl). De leergang wordt georganiseerd in samenwerking met de MBO Raad, het ministerie van OCW en SBB.