Tevredenheid over stages blijft ondanks corona hoog

De tevredenheid van studenten over stages en leerbanen was in 2021, ondanks corona-perikelen, groot. Studenten geven hun stage gemiddeld een 8,2. De begeleiders op de werkvloer beoordelen de stages met een 7,6. Dat blijkt uit de nieuwste BPV Monitor.

Met de BPV Monitor onderzoekt SBB jaarlijks de kwaliteit en de tevredenheid over stages en leerbanen per opleiding, school en sector. Praktijkopleiders en studenten krijgen bij het einde van de stage of leerbaan het verzoek deel te nemen aan een enquête. In totaal hebben in 2021 ruim 50.000 praktijkopleiders en bijna 9.000 mbo-studenten de vragenlijst ingevuld.

Trots

Studenten en praktijkopleiders zijn in 2021 zelfs iets meer tevreden dan in 2020. De studenten zijn het meest te spreken over de begeleiding vanuit het leerbedrijf: 92% geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Van de praktijkopleiders is 85% (zeer) tevreden over de inzet en motivatie van de student. Hannie Vlug (SBB) is blij met de uitkomsten: ‘Ik ben trots op de goede resultaten van de BPV Monitor. Leren in de praktijk is een essentieel onderdeel van de mbo-opleiding. Ook in een jaar waarin lockdowns aan de orde van de dag waren, hebben veel studenten hun stage naar tevredenheid kunnen volbrengen. Daar doen we het voor.’

Aantallen

Uit de monitor blijkt ook dat het aantal stages in 2021 weer bijna op het niveau zit van voor de coronacrisis. In 2021 zijn zo’n 333.000 stageovereenkomsten gesloten, tegen in 2019 347.000. In het corona-jaar 2020 werden zo’n 312.000 stageovereenkomsten gesloten. Ook het aantal bbl-overeenkomsten was hoog in 2021: zo’n 116.000. Dat is maar een fractie minder dan in 2019, toen er 117.000 leerbanen waren.

Overleg

In de meeste gevallen is er overleg tussen leerbedrijf, student en school. Ongeveer 85 procent van zowel de praktijkopleiders (86%) als de studenten (85%) geeft aan dat er op enig moment gezamenlijk overleg is geweest tussen het bedrijf, de student en de school. Tegelijkertijd betekent dit ook dat in 15% van de gevallen er geen sprake van zo’n overleg is geweest. Ook in eerdere onderzoeken kwam dit knelpunt naar boven.

Bekijk hier de BVP-monitor van SBB

Lees ook: Tevredenheid studenten over stages blijft hoog