Tevredenheid studenten over stages blijft hoog

De meeste mbo-studenten zijn behoorlijk tevreden over de stages die zij tijdens hun studie volgen. Het gemiddelde cijfer dat studenten voor hun stage geven is een 8. Dat blijkt uit de nieuwe BPV Monitor van SBB.

De cijfers zijn in grote lijnen vergelijkbaar met eerdere metingen van SBB uit 2016 en 2017. Meer dan 90% van de studenten is tevreden over hetgeen ze tijdens hun stage leren. Ze krijgen over het algemeen een goed beeld van het beroep waarvoor ze leren. Ook over de voorbereiding op de stage door het leerbedrijf zijn studenten behoorlijk tevreden. Het percentage studenten dat op dit tevreden is steeg van 64 naar 67%. De bedrijven waar de studenten stage lopen zijn eveneens tevreden. Bijna 9 op de 10 van de ruim 40.000 bevraagde praktijkopleiders is tevreden over het werk van de student.

Contact

Een belangrijk verbeterpunt blijft het contact tussen student, bedrijf en school. Ongeveer 90% van de respondenten geeft aan dat er op enig moment overleg is geweest met het bedrijf en de school. Dat zou betekenen dat er in 10% van de gevallen geen contact is geweest. Een kwart van alle respondenten (studenten en bedrijven) is van mening dat het aantal contactmomenten te gering is. Ook de afspraken over de leerdoelen zijn niet altijd helder. Nog geen 70% van de praktijkopleiders vindt de doelen vooraf duidelijk.

Verbeterpunten

Hannie Vlug van SBB is desondanks blij met de uitkomst: ‘Het is een compliment voor onderwijs en bedrijfsleven dat de tevredenheid over de stages en leerbanen blijvend hoog is.’ Toch ziet Vlug nog wel verbeterpunten. Ze roept scholen en leerbedrijven dan ook op om met de resultaten aan de slag te gaan en de kwaliteit van stages verder te verhogen.

Voor de monitor werden ruim 200.000 praktijkopleiders en 23.000 studenten gevraagd hun stage te evalueren. Ruim 40.000 praktijkopleiders en bijna 9.000 studenten vulden de vragenlijsten volledig in. De volledige rapportage is hier te vinden.