Thuisonderwijs met name voor niveau 1 en 2 studenten lastig

Het verzorgen van onderwijs op afstand is in het mbo een grote uitdaging. Dat geldt in het bijzonder voor de studenten van de entreeopleiding en die van de niveau 2-opleidingen. Dat blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie.

Via telefonische interviews met de bestuurders van de ruim zestig mbo-scholen heeft de Inspectie van het Onderwijs zich een beeld gevormd van het mbo-onderwijs tijdens de coronacrisis. De bestuurders zijn blij met de inzet en flexibiliteit van de onderwijsteams: in korte tijd hebben zij het afstandsonderwijs op de rit gekregen. Zij constateren dat de teams ‘een steile leercurve’ hebben doorgemaakt in de ontwikkeling van digitaal onderwijs. Ook na de crisis zullen scholen hiervan profiteren.

Programma

Veel scholen hebben noodgedwongen het onderwijsprogramma aangepast. Met name de praktijkvakken en de beroepspraktijkvorming zijn hiervan de dupe. Scholen hebben juist meer aandacht besteed aan algemene vakken: taal, rekenen en burgerschap. Volgens bestuurders is het door de verschraling van het programma soms lastig studenten te blijven motiveren. ‘De praktijk is de kern van het mbo’, zo schrijft de inspectie. Dit speelt in het bijzonder bij studenten van de entreeopleiding en van niveau 2-opleidingen. Het volgen van afstandsonderwijs vergt de nodige zelfdiscipline en organiserend vermogen.

Financiële zorgen

De coronacrisis stelt de schoolbesturen ook op andere terreinen voor problemen. Zo zien bestuurders de werkdruk bij docenten toenemen. Zij ondersteunen de onderwijsteams zo veel mogelijk met faciliteiten als digicoaches. Ook zijn er financiële zorgen: veel instellingen vrezen een daling van het aantal inschrijvingen. Door de financieringssystematiek van het ministerie van Onderwijs zal dit overigens pas over twee jaar tot problemen leiden. Een acuut knelpunt is het komend schooljaar: hoe richt je een ‘anderhalvemeterschool’ in, hoe vind je voldoende stageplekken, hoe werk je achterstanden weg? Duidelijk is dat de gevolgen van het coronavirus nog lang zichtbaar zullen zijn in het mbo.

De inspectie is van plan dit onderzoek voor de zomervakantie te herhalen. Lees hier de volledige mbo-monitor.

Lees ook: Groeiend tekort aan stages en leerbanen