Tijdelijke oplossing voor bekostiging groen onderwijs

Er komt in ieder geval tijdelijk extra geld voor het groene onderwijs. Het kabinet werkt aan een oplossing voor de periode na 2015.

Op Prinsjedag bleek dat het agrarisch onderwijs, dat bekostigd wordt via het ministerie van Economische Zaken, vanaf 2015 minder geld zou krijgen. Nog tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zegde premier Rutte toe om een oplossing voor dit probleem te zoeken. Deze oplossing is nu, in ieder geval voor de korte termijn, gevonden. Een amendement van de VVD (Mark Harbers) en D66 (Wouter Koolmees) maakt op de begroting voor Onderwijs voor 2015 een bedrag van 10 miljoen euro extra vrij voor het groene onderwijs. Ook het ministerie van Economische Zaken levert een bijdrage van 5 miljoen, zo maakte staatssecretaris Sharon Dijksma op 16 oktober bekend.

Na 2015
Voor de periode na 2015 start het kabinet een onderzoek naar de samenhang tussen de bekostiging van het onderwijs dat gefinancierd wordt via het ministerie van Onderwijs en dat van Economische Zaken. Bij de bespreking van de begroting 2016 komt het kabinet terug op dit onderzoek.

Zie ook ons eerdere artikel.