Toch sterke groei van doorstroom mbo naar hbo

Het aantal hbo-eerstejaars met een mbo-vooropleiding is in 2017 fors gestegen. Met bijna 34.000 eerstejaars afkomstig uit het mbo is er sprake van een groei van maar liefst 10%.

Dat verrassende beeld komt uit vandaag door de Vereniging Hogescholen gepresenteerde cijfers. Vorige week meldde het CBS nog dat er sprake is van een dalende doorstroom van mbo naar hbo. De LSVB was er als de kippen bij om het nieuwe leenstelsel hiervan de schuld te geven. Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt echter dat de absolute instroom van mbo’ers in het hbo het afgelopen jaar juist stevig gestegen is. Of het leenstelsel dan geen negatief effect heeft gehad weet Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen niet. In dagblad Trouw zegt hij: ‘Ik heb niet aan de mbo’ers gevraagd of ze uit de lagere inkomensgroepen komen. De cijfers over 2017 geven in ieder geval aan dat we niet in een heel diepe val terecht zijn gekomen.’

Directe instroom
De Vereniging Hogescholen maakt periodiek cijfers bekend over het aantal inschrijvingen en diploma’s. Het totaal aantal eerstejaars lag in 2017 ruim 5% hoger dan in 2016. De groei blijkt dus vooral veroorzaakt te worden door de groei van het aantal eerstejaars met een mbo-opleiding. De totale instroom van 34.000 mbo’ers bestaat zowel uit directe instroom (studenten die direct na hun mbo-4 diploma doorstromen) als uit studenten die in het verleden hun mbo-diploma haalden en bijvoorbeeld eerst een tussenjaar hebben gedaan.

Associate degree
Uit de cijfers blijkt ook dat de instroom in de associate-degreeopleidingen flink groeien. Het gaat in absolute zin nog om kleine aantallen: in 2017 startten bijna 5.000 studenten een associate-degreeopleiding.

Klik hier voor de factsteet van de Vereniging Hogescholen

Lees ook: Doorstroom mbo naar hbo daalt sinds 2005 geleidelijk

Geplaatst op 1 februari 2018 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Alles over World Skills Kazan

 

Special internationalisering