Toelatingsprocedure op mbo-scholen kan beter

De toelatingsprocedures van mbo-scholen kunnen transparanter en eenvoudiger. Maar is daarvoor een wetswijziging nodig?

Tijdens de hoorzitting over het wetsvoorstel over een toelatingsrecht voor jongeren die naar het mbo willen is er een grote eensgezindheid over het belang van een transparante toelatingsprocedure. Maar over de vraag of een wetsvoorstel de oplossing is, lopen de meningen sterk uiteen.

Mug
Volgens Rien van Tilburg, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, hebben de mbo-scholen gezamenlijk de opdracht om alle 160.000 leerlingen die jaarlijks instromen een plek te bieden. Naar zijn overtuiging slagen de scholen hier heel behoorlijk in: ‘Iedereen komt er in. Wie geweigerd wordt krijgt een alternatief aangeboden.’ Volgens Van Tilburg doen zich bij een heel kleine groep jongeren problemen voor. Het oplossen van dit probleem met een wet is volgens Van Tilburg als schieten met een kanon op een mug.

Risico
De vertegenwoordigers van de leerlingen zien dit heel anders. Volgens Roosmarijn Dam van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs ontvangt JOB regelmatig klachten van leerlingen die op onterechte gronden, zoals een verhoogd risico op uitval, niet worden toegelaten tot een opleiding. JOB is dan ook groot voorstander van het wettelijk toelatingsrecht. Ook volgens Andrej Josic van LAKS schept een wettelijk toelatingsrecht helderheid voor studenten. Verder benadrukt hij het belang van goede begeleiding van jongeren, vanaf de eerste dag dat ze op school komen.

Afrekencultuur
Marjolein Held van de beroepsvereniging van opleiders in het mbo (bvmbo) waarschuwt ervoor dat een toelatingsrecht tot hogere uitval kan leiden. De bvmbo vreest bovendien dat het voorgestelde bindend studieadvies een afrekencultuur creëert. Net als de MBO Raad acht de bvmbo een nieuwe wet daarom niet nodig.

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt het wetsvoorstel te steunen. Wel is de verwachting dat fracties via amendementen, bijvoorbeeld over het studieadvies en de aanmelddatum van 1 april, zullen proberen het wetsvoorstel aan te passen. Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel nog voor het zomerreces bespreekt.

Lees ook:
Verzet tegen wettelijk toelatingsrecht
Scholen weigeren te vaak jongeren