Toelichting op aanpak Covid-19 op mbo

Mbo-studenten moeten, ongeacht of ze ouder of jonger dan 18 jaar zijn, altijd anderhalve meter afstand houden. Dat antwoordt minister van Engelshoven op vragen van D66-kamerlid Paul van Meenen over het beleid aangaande Covid-19 op het mbo. Tegelijkertijd zijn er wel mogelijkheden om in het praktijkonderwijs van diezelfde afstandsregel af te wijken.

Terwijl in het voortgezet onderwijs de anderhalve meter afstand niet geldt, is die regel wel van kracht op het mbo. Minister van Engelshoven legt uit waarom: ‘Hiervoor is gekozen omdat in de klassen en gezamenlijke ruimtes van mbo-scholen een mix van studenten jonger dan 18 jaar en van 18 jaar en ouder aanwezig is. Ook de instroom in het mbo laat een gemengd beeld in leeftijd zien. Niet vasthouden aan anderhalve meter levert een te groot besmettingsgevaar en gezondheidsrisico op voor de oudere studenten en voor het onderwijzend personeel.’

Voorrang

Scholen krijgen in de meest recente versie van het servicedocument voor het mbo (versie 4.0) ruimte om op een passende manier invulling te geven aan het fysieke onderwijs in het komende studiejaar. Dit op voorwaarde dat het binnen de RIVM-richtlijnen en afspraken met het openbaar vervoer valt. Zij kunnen dus volgens de minister ook zelf bepalen aan welke groepen studenten zij voorrang geven om op de locatie(s) van de school lessen te volgen. ‘Het kan dan bijvoorbeeld gaan om nieuwe studenten, eerstejaars of studenten die een nieuwe opleiding starten. Maar ook studenten in een kwetsbare positie, studenten die praktijklessen volgen of studenten die examens afleggen.’

Brancheprotocollen

Daarnaast krijgen mbo-scholen de mogelijkheid om voor het praktijkonderwijs, binnen de school en in de beroepspraktijkvorming, aan te sluiten bij de regels die gelden voor het werkveld. Deze regels zijn vastgelegd in brancheprotocollen. ‘Dit biedt ruimte om voor het onderwijs in de praktijk af te wijken van de anderhalve meter regel’, aldus minister Van Engelshoven.

Een verdere versoepeling van de maatregelen in het beroepsonderwijs is, net als voor alle andere sectoren in Nederland, sterk afhankelijk van hoe het virus zich de komende periode ontwikkelt.

Lees hier de volledige brief van minister van Engelshoven van 17 augustus 2020.