Tweede Kamer: behoud online onderwijs voor kwetsbare studenten

Tot grote vreugde van bijna iedereen gaan de scholen in het nieuwe studiejaar volledig open. Voor studenten met een kwetsbare gezondheid kan dat echter een risico vormen. De Tweede Kamer vindt dat deze studenten voorlopig het onderwijs online moeten kunnen volgen.

Tijdens het Kamerdebat over de aanpak van de corona-pandemie is er veel steun voor het besluit van het kabinet om, in weerwil van het OMT-advies, de scholen direct na de zomer zonder beperkingen te openen. De Kamerleden zijn blij dat studenten en docenten na anderhalf jaar geen afstand meer hoeven te houden. Toch maakt de Kamer zich ook zorgen: wat betekent de nieuwe situatie voor studenten met een kwetsbare gezondheid? Voor studenten die zich vanwege hun gezondheid niet mogen laten vaccineren? ‘Is het logisch om deze studenten naar school te sturen in deze kwetsbare fase?’, zo vraagt Attje Kuiken (PvdA) zich af.

Online

Mirjam Bikker (ChristenUnie) deelt de zorgen van Kuiken. Zij pleit ervoor dat studenten met een kwetsbare gezondheid voorlopig recht houden op online onderwijs. In een motie vraagt zij de minister ervoor te zorgen dat hybride onderwijs mogelijk blijft voor deze groep studenten ‘tot de omstandigheden ook voor hen veilig zijn’. Minister Van Engelshoven reageert gematigd positief op de motie. Hybride onderwijs zal niet in alle situaties mogelijk zijn. ‘We kunnen niet van docenten het onmogelijke vragen’, aldus de minister. Maar de minister zegt toe om met de scholen in overleg te gaan over het behoud van hybride onderwijs, zolang de gezondheidsrisico’s nog groot zijn.

Zigzagkoers

Het pleidooi voor hybride onderwijs vanuit de Tweede Kamer is opmerkelijk. Kort voor de zomer pleitte de Tweede Kamer nog voor een rem op online onderwijs. Volgens een motie van Peter Kwint (SP) zouden scholen alleen bij hoge uitzondering mogen kiezen voor online onderwijs. Deze motie werd tegen de zin van minister Van Engelshoven aangenomen. Zes weken later pleit de Kamer opeens voor een recht op online onderwijs. Deze zigzagkoers geeft scholen de ruimte om het onderwijs in te richten op de manier die zij onder de gegeven omstandigheden het beste vinden.

Lees hier de motie over het behoud van online onderwijs

Lees ook: ‘Alleen bij hoge uitzondering online onderwijs’