Tweede Kamer raakt verstrikt in rekenstrijd

In de Tweede Kamer woedt een ware rekenstrijd. Sommige Kamerleden willen af van de toets die gebaseerd zou zijn op het modieuze ‘realistisch rekenen’. Maar een ruime Kamermeerderheid steunt staatssecretaris Dekker.

De Tweede Kamer lijkt verstrikt te raken in een stammenstrijd tussen rekenspecialisten. Volgens de Kamerleden Van Meenen (D66), Rog (CDA) en Van Dijk (SP) is de huidige, door het Cito ontwikkelde toets, ondeugdelijk. Michel Rog: ‘Wij willen deze rekentoets afschaffen.’ Paul van Meenen, zelf wiskundige: ‘Leerlingen zakken nu op basis van een ondeugdelijke toets, dat kan niet.’

Verhaaltjes
Op de achtergrond speelt een strijd tussen twee richtingen in het rekenonderwijs. Het traditionele rekenen heeft steeds meer plaats moeten maken voor het zogenaamde realistisch rekenen. Hierbij worden sommen veelal in verhaaltjes ingebed, omdat leerlingen dan beter zouden leren rekenen. In de wereld van rekendeskundigen lopen de meningen hierover zo sterk uiteen, dat er gesproken wordt over een rekenstrijd.

Arena
Die strijd heeft zich ondertussen verplaatst naar de politieke arena in Den Haag. De rekentoets die scholen nu afnemen is ontwikkeld door het gerenommeerde instituut Cito. Maar volgens oppositiepartijen D66, CDA en SP is de toets ondeugdelijk. Zij eisen dat de toets per direct wordt afgeschaft en wordt vervangen door een toets die wordt ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Staatssecretaris Dekker voelt hier echter niets voor. Aan het alternatief dat de wiskundeleraren voor ogen hebben, kleven volgens hem ook nadelen. Zo willen de wiskundeleraren van rekenen geen eindexamenvak maken. Maar volgens Dekker eist het vervolgonderwijs juist dat leerlingen een bepaald rekenniveau hebben. Dit geldt bijvoorbeeld bij de doorstroom van vmbo naar mbo, maar ook van mbo naar hbo.

Meerderheid

PvanMeenen

Er zal voorlopig niets wezenlijks veranderen aan de rekentoets. Een ruime meerderheid van VVD, PvdA en PVV houdt vast aan de in 2010 Kamerbreed gemaakte afspraken over verbetering van het rekenonderwijs. Komende dinsdag 13 december komen diverse moties in stemming, maar deze zullen geen meerderheid krijgen. Misschien is dan een einde gekomen aan deze rekenstrijd.

Lees ook: ‘Meetellen rekentoets in mbo nog niet verantwoord’