Tweede Kamer redt ook meldpunt specialistisch vakmanschap

Naast de MBO Card redt de Tweede Kamer ook het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Op initiatief van Eppo Bruins haalt de Tweede Kamer een streep door het voorstel om de subsidie voor het meldpunt per 1 januari 2021 te beëindigen.

Het meldpunt, sinds 2016 ondergebracht bij SBB, is opgericht om de zogenaamde kleine, unieke vakopleidingen te beschermen. Al geruime tijd mag het meldpunt zich zelf ook ‘bedreigd’ noemen. Al een jaar geleden luidde werkgeversvoorman Jacco Vonhof de noodklok. Omdat de subsidie van 450.000 euro van het ministerie van Onderwijs per 1 januari 2021 afliep, wendde Vonhof zich eind 2019 tot het ministerie van Economische Zaken. Kennelijk ving hij hier bot, want afgelopen september stuurde Vonhof een brandbrief aan het ministerie van Sociale Zaken. Ook dit leidde niet tot resultaat. Maar op het nippertje springt de Tweede Kamer nog in de bres voor het bedreigde meldpunt. De komende twee jaar kan het meldpunt nog rekenen op subsidie. Het bedrag wordt wel flink verlaagd, naar 200.000 euro per jaar.

Vakmanschap

Minister Ingrid van Engelshoven ontkende overigens tijdens het Kamerdebat dat het meldpunt zou moeten verdwijnen. Met SBB zou zijn afgesproken dat de organisatie na enkele jaren het meldpunt zou opnemen in de eigen organisatie. Met zijn warme pleidooi voor het belang van specialistisch vakmanschap kreeg van Eppo Bruins (ChristenUnie) echter snel de handen op elkaar. Minister Van Engelshoven legde zich zonder morren neer bij de wens van de Tweede Kamer. De discussie over het meldpunt is hiermee weer even van tafel, in ieder geval twee jaar, want nu eindigt de subsidie in 2023.

MBO Card

Tijdens de begrotingsbehandeling bleek ook dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer de cultuurkaart voor mbo-studenten wil behouden. Ook hier deed minister Van Engelshoven geen poging de Kamer te overtuigen van haar voorstel om de MBO Card te vervangen door een regeling waarbij scholen rechtstreeks afspraken maken met culturele instellingen. Niet helemaal duidelijk is hoeveel middelen nu voor de MBO Card beschikbaar komen. Oorspronkelijk was hiervoor een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar, in de brief aan de Tweede Kamer is sprake van 500.000 euro.

Excellentie

Er waren nog meer warme woorden voor vakmanschap. In een motie van Bruins en Van den Berge (GroenLinks) wordt de minister opgeroepen in gesprek te gaan met ondernemers, onderwijsinstellingen en aanbieders van excellentietrajecten om met voorstellen te komen om de mogelijkheden voor het afleggen van excellentietrajecten uit te breiden. Minister Van Engelshoven had geen bezwaar tegen deze motie.

Stagediscriminatie

Tijdens het debat  stelde Niels van den Berge (GroenLinks) nog maar eens het onderwerp stagediscriminatie aan de orde. Aan de reeks voorstellen die minister Van Engelshoven onlangs deed – een publiekscampagne, een digitaal platform en een kennispunt – voegde Van den Berge nog de wens van een ‘groep experts, inclusief ervaringsdeskundigen’ toe. Ook met dit plan stemde de minister in. Eerdere plannen van de Kamer, over een diversiteitscoach en een speciale app, worden niet uitgevoerd.