Tweede Kamer wil lerarenregister on hold zetten

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft geen vertrouwen in het lerarenregister zoals dat op dit moment vorm krijgt. De kritiek richt zich met name op de rol van de Onderwijscoöperatie.

De kritiek op het lerarenregister neemt verder toe. Onlangs meldden wij al dat een deel van de Tweede Kamer geen vertrouwen heeft in het huidige register. In het vervolg van het debat over leraren bleek de kritiek zeer breed binnen de Kamer te leven. Verantwoordelijk minister Arie Slob probeerde in eerste instantie nog de onrust te sussen. Hij legde uit dat hij in goed overleg is het met Lerarenparlement (de nieuwe naam van de afvaardiging van de deelnemersvergadering). Voor de zomer zal er een nieuwe planning voor de ontwikkeling van het register komen. Slob vindt het verstandig om nu de leraren de ruimte en de rust te geven om het register naar hun wens uit te werken.

‘Dit komt niet meer goed’
Maar Paul van Meenen (D66) nam hier geen genoegen mee. Volgens Van Meenen is een register zonder draagvlak onder leraren niet mogelijk. Hij heeft niet het vertrouwen dat dit draagvlak de komende tijd kan groeien. ‘Dit komt niet meer goed’, aldus Van Meenen. Hij richtte zijn kritiek daarbij met name op de rol van de Onderwijscoöperatie. Volgens hem is deze organisatie niet in staat het vertrouwen van de leraren te winnen. Hij pleit er daarom voor de ontwikkeling van het register stil te zetten.

Tweede kans
Minister Slob is hier echter geen voorstander van. Hij zegt de Kamerleden toe om met de Onderwijscoöperatie in gesprek te gaan. Duidelijk is dat het Lerarenparlement een goede ondersteuning nodig heeft. Vanuit de verkozen leraren heeft hij hierover geen kritiek gehoord. Hij geeft toe dat de Onderwijscoöperatie een valste start heeft gemaakt, maar geeft ze graag een tweede kans.

Motie
Van Meenen neemt hier echter geen genoegen mee en wil graag binnenkort een motie indienen. Er lijkt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor het voorstel van de D66-woordvoerder. In ieder geval de SP, de PVV en het CDA steunen Van Meenen. Michel Rog (CDA): ‘De Onderwijscoöperatie kost miljoenen, ze slagen er niet in draagvlak te creëren: we kunnen er beter mee stoppen.’

Lees ook: Deel Tweede Kamer wil stoppen met lerarenregister