Twijfels over oplossing ROC Leiden

Tweede-Kamerleden zijn kritisch over de oplossing die minister Bussemaker heeft bedacht voor ROC Leiden. Op verzoek van de Kamer gaat de minister de kosten van de diverse scenario’s in beeld brengen.

Volgens Paul van Meenen (D66) moet de optie van een gecontroleerd faillissement nadrukkelijk overwogen worden. Hij vraagt zich af waar de € 40 miljoen die gereserveerd wordt voor ROC Leiden aan besteed gaat worden. Bovendien vraagt hij zich af of het ministerie van OCW niet eerder had moeten ingrijpen. Klopt het dat de minister in januari 2014 geadviseerd is om niet in te grijpen?

Falende bestuurders
Ook Anne-Wil Lucas (VVD) vraagt zich af of het ministerie van OCW niet te laat heeft ingegrepen. Verder legt zij de primaire verantwoordelijkheid vooral bij de bestuurders van ROC Leiden. Zij roept de voormalig bestuurder Jacques van Gaal zelfs op zijn lintje terug te geven. Een faillissement is voor Lucas zeker ook een optie: ‘Een school moet failliet kunnen gaan’. Ook Tanja Jadnanansing sluit een faillissement niet uit. Waar wordt de veertig miljoen aan besteed? Verder wijst zij vooral op de rol van falende bestuurders. Zij roept op tot een breed onderzoek naar de problemen bij mbo-scholen om te voorkomen dat dit soort problemen blijven voorkomen.

Kleinschaligheid
Michel Rog (CDA) vraagt zich af of de minister niet eerder had moeten ingrijpen. Is een faillissement inderdaad niet beter? Een fusie met het ID College is volgens Rog ook geen goed idee: het CDA verzet zich tegen verdere fusies en kiest voor kleinschaligheid in het mbo. Jasper van Dijk wil ook weten waarom de minister niet eerder heeft ingegrepen? Al in 2012 waren de problemen glashelder, waarom heeft zij tot 2015 gewacht met ingrijpen? De SP is voor kleinschaligheid in het mbo en vraagt zich af wat een ‘gemeenschap van mbo-colleges’ betekent.

Amateurisme
In haar reactie geeft minister Bussemaker aan zeer gefrustreerd te zijn over de gang van zaken bij ROC Leiden. De optie van een faillissement heeft zij zeker overwogen, maar heeft grote gevolgen voor leerlingen en docenten. Bovendien zou er dan sprake kunnen zijn van wachtgeldkosten van meer dan 50 miljoen euro. Zij kwalificeert het optreden van de betrokken schoolbestuurders als ‘goedbedoeld amateurisme met grote gevolgen’. Ze heeft meerdere malen gedreigd met ingrijpen via haar aanwijzingsbevoegdheid. Onder druk van het ministerie zijn bestuurders en toezichthouders afgetreden. De optie van een fusie met het ID College bleek onmogelijk, omdat het ID College een vergoeding van 140 miljoen euro vroeg. Daarom is wat de minister betreft de optie van een ‘gemeenschap van mbo-colleges’ de beste oplossing. Dit model is eerder geïntroduceerd in de visiebrief ‘Ruim baan voor vakmanschap’ (juni 2014). Het grote voordeel van zo’n gemeenschap is dat stabiliteit en kleinschaligheid gecombineerd worden. Ook in Amsterdam (ROC Top en ROC van Amsterdam) ziet Bussemaker mogelijkheden voor een gemeenschap van mbo-colleges.

Doorrekening
Op verzoek van de Kamerleden komt minister Bussemaker snel met een doorrekening van de diverse scenario’s, waaronder een overname door het ID College en een faillissement. Het is de bedoeling dat hierover op korte termijn, waarschijnlijk volgende week, een nieuw overleg met de Kamercommissie plaatsvindt. Wordt dus vervolgd!

Update: het vervolgoverleg over ROC Leiden vindt woensdag 17 juni plaats vanaf 10.00 uur. De nieuwe informatie over de problematiek is hier te vinden.