Twintig procent startende docenten stroomt na één jaar uit

Eén op de vijf startende docenten in het mbo is na één jaar al weer uitgestroomd. Na drie jaar gaat het om ruim 30 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM).

Het percentage startende docenten dat al snel weer uitstroomt is het in mbo een stuk hoger dan in het primair en voortgezet onderwijs. Waar in het mbo na drie jaar dertig procent is uitgestroomd, is dat percentage in het primair onderwijs ongeveer twintig procent en in het voortgezet onderwijs slechts tien procent. Volgens het onderzoek van SOM besteden het po en vo veel aandacht aan de begeleiding van startende docenten om ongewenst personeelsverloop te voorkomen. In het mbo kan de begeleiding van startende docenten zeker beter, bleek ook al uit de Loopbaanmonitor mbo.

Open

Uit het onderzoek van SOM komt duidelijk naar voren dat de arbeidsmarkt van het mbo een relatief open karakter heeft. Een belangrijke reden daarvoor vormt het ontbreken van een specifieke lerarenopleiding. Een kwart van de instromende docenten komt van buiten het onderwijs. In totaal bood de sector eind 2015 werk aan ruim 54.000 personen. Het grootste deel van hen is docent (ruim 31.000) of instructeur (ruim 2.000).

Lees hier alles over het onderzoek

Lees ook: Begeleiding startende docent kan beter