Uitzonderingsregeling voor taal & rekenen?

Studenten die voldoen aan alle beroepsspecifieke kwalificaties, maar niet aan de eisen rond taal en rekenen, mogen niet tussen de wal en het schip vallen. De Stichting van de Arbeid pleit voor een uitzonderingsregeling voor deze mbo-studenten op niveau 2 en 3.

Om te voorkomen dat jongeren, voor wie de taal- en rekeneisen een belemmering vormen voor het behalen van een mbo-diploma, zonder resultaat het onderwijs verlaten en daarmee minder kansen hebben op de arbeidsmarkt pleit de Stichting van de Arbeid voor de invoering van een uitzonderingsregeling. Deze studenten zouden de mogelijkheid moeten krijgen om toch een certificaat of branchediploma te behalen. Op 3 november 2014 heeft de Stichting van de Arbeid een brief aan de Tweede Kamer gezonden met het verzoek deze aanbeveling te betrekken bij de behandeling van de OCW-begroting.

Praktijk
Het branchecertificaat waarvoor de Stichting van de Arbeid pleit, zou onderdeel moeten gaan uitmaken van de kwalificatiestructuur. Jongeren met het branchecertificaat zouden later de mogelijkheid moeten krijgen om het mbo-diploma te behalen door alsnog te voldoen aan de eisen rond taal en rekenen. De Stichting pleit er verder voor om het taal- en rekenonderwijs binnen het mbo zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk.

Foto: Claudia Otten