Vakwedstrijden zetten het onderwijs in beweging

‘Wij zijn trots op onze studenten en docenten die deelnemen aan Skills Heroes. Het is een mooie kapstok voor talent.’Aan het woord is Sietske van Voorthuijsen, Skills Coördinator bij Da Vinci College. Aan de vooravond van Skills The Finals sprak MBO-today met haar over coachen op talent, energie en de mooie banden die er op weg naar de finale ontstaan.

Zonder wrijving geen glans. Een tegelspreuk die de relatie van het Da Vinci College met de Skills Heroes-vakwedstrijden  samenvat. ‘Het onderwijs zat niet echt op Skills Heroes te wachten’, bekent Skills Coördinator Sietske van Voorthuijsen. Het initiatief om Skills-wedstrijden breed in te zetten, kwam niet direct uit het onderwijs. Enkele enthousiaste docenten van de opleidingen – zoals verzorgende IG, meubelmaker en schilderen – deden jaarlijks mee, maar het concept Skills Heroes werd niet breed gedragen. We hebben er in drie jaar echt samen iets van gemaakt. Met succes: het geeft ons onderwijs energie.’

Training Coachen op Talent

Een van de ‘bronnen’ die energie oplevert is de professionaliseringsslag die Da Vinci rondom de vakwedstrijden heeft doorgevoerd. ‘We zien vakwedstrijden als een middel om aan talentontwikkeling en excellentie te werken’, vertelt Sietske. ‘ De relaties tussen studenten en docenten zijn het uitgangspunt. “Winnen doe je met z’n allen” is het motto dat we van Johan Cruijff geleend hebben. Om die beweging op gang te krijgen, hebben we met trainer Nick van Deudekom en de deelnemende skills-docenten een training ontwikkeld: Coachen op Talent. Deelname is niet verplicht, maar alle skills-docenten doen mee, omdat ze in de context van een wedstrijd weer gefocust zijn op hun eigen coaching skills. In vier sessies – waarvan twee met studenten – werken we samen aan persoonlijk leiderschap, groepswerk en communicatie.’

‘Wat een talent!’

‘We gaan ervan uit dat iedere student en docent zijn specifieke talent heeft’, benadrukt Sietske. ‘We betrekken zoveel mogelijk studenten en docenten bij Skills Heroes , zodat elke student of docent de kans krijgt zichzelf en medestudenten en collega te verrassen.’ De voorronden worden ook steeds meer als een onderwijsactiviteit gezien. Soms trekken daarbij meerdere opleidingen samen op, zoals de opleiding verplegende en assisterende beroepen en de horeca. Verschillende opleidingen organiseren dan samen de voorronde en de prijsuitreiking. Zo wordt meedoen aan Skills een feestje van de sector en een goede pr voor de opleidingen. ‘We betrekken ook graag het bedrijfsleven bij de wedstrijden’, benadrukt Sietske. ‘We krijgen materialen en partners van bedrijven zijn juryleden. Dit jaar is de voorronde lassen – met negen geselecteerde deelnemers – georganiseerd in samenwerking met metaalbedrijf Mercon. Pas wanneer een student de kwalificatiewedstrijden heeft bereikt, wordt de road to the finals gezien als een excellentieprogramma. Deze visie impliceert dat de voorrondes voor iedere student toegankelijk zijn.’

Wedstrijden in het onderwijs

Wie bij het Da Vinci College ‘wedstrijden’ zegt, heeft het overigens niet alleen over WorldSkills Netherlands. ‘Onze studenten doen ook mee aan andere wedstrijden. Generational Flavours, bijvoorbeeld, een wedstrijd waarbij culinaire talenten het tegen elkaar opnemen. Verder doen we mee aan de Toerisme Bokaal en een dronewedstrijd. Ons debatteam doet mee aan de landelijke Debatwedstrijd. Wedstrijden zijn een leuk format om dynamisch onderwijs vorm te geven. Studenten kunnen uitblinken; docenten halen het beste uit zichzelf en elkaar. Wedstrijden zetten het onderwijs in beweging.’

Mooie band

‘We ervaren steeds meer de meerwaarde van deelname aan Skills Heroes’, vervolgt Sietske. ‘Daarin worden we gesteund door het management. Inmiddels doen we per jaar gemiddeld met twintig voorronden mee. Ook de Skills Heroes-organisatie doet handreikingen richting het onderwijs. Hierdoor sluiten de wedstrijden beter aan op ons onderwijs. Wat mij met name raakt is de ontwikkeling van de relatie van de docent en student in een wedstrijdcontext. Zeker als de kwalificaties en de finales bereikt worden, ontstaat er iets moois; ze zien en verrassen elkaar en worden gezien. Ook de deelnemers krijgen onderling een mooie band. Deze ontstaat tijdens de training Coachen op Talent, maar gaat door op de groepsapp en tijdens de Finals. Meedoen aan een landelijke wedstrijd is een kroon op goed beroepsonderwijs, vakmanschap en de relatie student-docent-bedrijf. Het is een ervaring die voor de betrokkenen betekenis heeft voor het leven.’

Lees alles over Skills The Finals