Vanaf medio april: zelftesten voor het onderwijs

Vanaf medio april komen er zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Met zelftesten kunnen docenten en studenten snel zelf besmettingen opsporen. De bekende voorzorgsmaatregelen blijven in het onderwijs onverminderd van kracht: afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten.

Het onderwijs krijgt naar verwachting binnen enkele weken de beschikking over zelftesten. Deze testen zijn eenvoudig zelf af te nemen, doordat ze minder diep de neus ingaan dan de reguliere coronatesten. De zelftesten zijn vooral bedoeld voor preventief gebruik. Als er een sterk vermoeden van een besmetting is, bijvoorbeeld bij klachten, wordt een officiële GGD-test aangeraden.

Grootschalig

Als de productie het toelaat, is het de bedoeling dat alle scholen in Nederland, van primair onderwijs tot universiteit, vanaf medio april de beschikking krijgen over een grote hoeveelheid zelftesten. De zelftesten gaan de sneltesten, veelal uitgevoerd voor commerciële bedrijven, vervangen. Het streven is dat alle studenten zich straks minstens één keer per week kunnen zelftesten.

Fysiek onderwijs

De komende weken wordt de systematiek rond zelftesten samen met de scholen verder uitgewerkt. In het mbo kunnen studenten sinds enkele weken weer één dag in de week fysiek onderwijs volgen. Door zelftesten kan het fysieke onderwijs wellicht verder uitgebreid worden.