Vanaf september mbo-colleges in Leiden

ROC Leiden en het ID College willen vanaf het komend schooljaar het onderwijs in zeven mbo-colleges gaan verzorgen. Er lijken geen financiële belemmeringen voor een fusie te zijn.

ROC Leiden en het ID College willen per 1 september 2017 fuseren. Het is de bedoeling dat het hoofdkantoor van de fusieschool in Leiden komt te staan en de ondersteunende afdelingen – als compromis – in Gouda worden gevestigd. Of de fusie inderdaad dit jaar al rond komt, is nog niet duidelijk. De twee ondernemingsraden moeten nog instemmen en uiteindelijk ook de minister van onderwijs. Positief is dat uit onderzoek blijkt dat er geen financiële belemmeringen voor een fusie zijn.

Colleges
Zeker is dat de scholen met ingang van het nieuwe studiejaar samen les gaan geven in zeven mbo-colleges. De colleges gezondheidszorg en entreeopleiding bestaan al sinds dit schooljaar. Het college economie begint dit voorjaar. Leidse studenten economie aan het ID College verhuizen daarom binnenkort naar het ROC-gebouw Lammenschans. Elk college krijgt vestigingen in verschillende plaatsen.

Anderhalf uur
Een grote verandering voor studenten en docenten van ROC Leiden is de lengte van de lesuren. Nu heeft het ROC Leiden lessen van een uur. Het is de bedoeling om straks naar lessen van anderhalf uur te gaan, wat het ID College nu al heeft. ’Een merendeel van de studenten is hier voorstander van en deze planningseenheid zorgt ook voor een betere bezetting van de lokalen’, meldt de raad van bestuur. De OR en de studentenraad van ROC Leiden keuren deze keus echter af.

Mondriaan
Het plan om opleidingen te ruilen met ROC Mondriaan en zo uit ’elkaars’ gebied te vertrekken, is van tafel. ROC Mondriaan blijft in Leiden zitten, ID College houdt een vestiging in Leidschendam-Voorburg. Om concurrentie te voorkomen, hebben de scholen afgesproken dat ze allebei maximaal duizend studenten toelaten op de betreffende vestigingen. Dit was het aantal leerlingen in 2016. Zo blijven de huidige verhoudingen bestaan.

Daling schooluitval
De regio Holland Rijnland, waar de Leidse regio onder valt, scoort goed als het gaat om de daling in het aantal voortijdig schoolverlaters. De regionale daling met 15% was de grootste van Nederland. De afname van 24% bij ROC Leiden verklaart voor een belangrijk deel dit resultaat. Wethouder Onderwijs van Leiden en voorzitter van de Regiegroep VSV Paul Dirkse, is blij met de cijfers van het Ministerie. ‘Het laat zien dat we de goede kant op gaan. De samenwerking tussen scholen, gemeenten, arbeidsmarkt en zorg van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. En dat is belangrijk, want zo verbeteren we de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dat ROC Leiden het aantal voortijdig schoolverlaters met bijna een kwart heeft weten terug te dringen, vind ik een prachtig resultaat.’