Veel beloften bij ‘Stem mbo!’ verkiezingsdebat

Honderd miljoen extra voor het mbo, een verplichting voor bedrijven om stageplaatsen aan te bieden, gratis leermiddelen voor iedereen… Tijdens het studentendebat ‘Stem mbo!’ waren de beloften niet van de lucht. Bestaat Sinterklaas dan toch?

Maandag 6 februari, het Albeda College in Rotterdam. De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) organiseert een verkiezingsdebat voor mbo-studenten. Onder het toeziend oog van zo’n 150 mbo-studenten presenteren de onderwijswoordvoerders van de grote politieke partijen – Jasper van Dijk (SP), Barbara Gardeniers (CDA), Paul van Meenen (D66), Mohammed Mohandis (PvdA), Daniël van der Ree (VVD) en Lisa Westerveld (GroenLinks) – hun onderwijsplannen.

Gratis leermiddelen
Het eerste onderwerp dat besproken wordt zijn de schoolkosten. Moeten alle onderwijsbenodigdheden gratis zijn voor iedereen? De SP is daar inderdaad voor. De kosten kunnen worden opgebracht door hogere belastingen voor grote bedrijven. Daarmee is de toon gezet. Volgens D66 zou het goed zijn om € 100 miljoen extra voor het mbo beschikbaar te stellen. Scholen kunnen dit geld dan gebruiken om leermiddelen te bekostigen. Ook het CDA is voor gratis leermiddelen, analoog aan de ‘gratis schoolboeken’ in het voortgezet onderwijs. De PvdA brengt een nuance aan: er is volgens Mohammed Mohandis met name een probleem bij de jongeren die nog geen recht hebben op een studietoelage (jongeren van 16/17 jaar). Alleen de VVD komt er ronduit voor uit dat het logisch is dat studenten een deel van de studie zelf betalen.

Doorstroom
De tweede stelling gaat over het belang van stapelen. Moet het ‘cascademodel’, waarbij de bekostiging voor de school afneemt naarmate een student langer op school zit, worden afgeschaft? Paul van Meenen (D66) is tegen afschaffing maar wil met de beloofde € 100 miljoen scholen in staat stellen leerlingen langer op school te houden. De PvdA sluit zich hierbij aan. Het belangrijkste is dat leerlingen een diploma halen, dat mag best iets langer duren. De SP is helder: de cascade – ‘welke suffe ambtenaar heeft dit woord bedacht?’ – is een ‘wegjaagpremie’ en moet worden afgeschaft! CDA en GroenLinks willen eveneens de cascade afschaffen ten gunste van stapelen. Overigens is volgens Ron Kooren van het Albeda College het cascademodel voor de school helemaal geen prikkel om stapelen tegen te gaan.

Stagegarantie
De derde stelling gaat over stages. Moeten scholen een stagegarantie bieden? GroenLinks gaat het verst. Lisa Westerveld pleit voor een verplichting voor bedrijven met meer dan 50 werknemers om stageplekken aan te bieden. Andere partijen vinden dat wat al te gortig. SP en PvdA leggen de nadruk op de plicht voor scholen stages te garanderen. Het eigen initiatief van studenten is belangrijk, net als de samenwerking met bedrijven. Volgens JOB is eigen initiatief prima, maar zou de school voor een backup moeten zorgen als er geen stageplaats wordt gevonden.

Polertiek
Al met al een leerzame middag. Een politiek debat zonder verwijzing naar Trump is sowieso een verademing! Er was ook veel belangstelling voor de met camera rondlopende Tim Hofman (BNN – BOOS), zie zijn YouTube-programma Polertiek.

Foto: JOB/Nander de Wijk