Veiligheid op school neemt verder toe

Ruim 88 procent van de mbo-studenten en 91 procent van de mbo-medewerkers voelt zich in hun school (zeer) veilig. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014-2015.

Leerlingen ervaren de lesruimten op school als de meest veilige plek, zo’n 93 procent voelt zich daar veilig. Het percentage studenten dat zich (zeer) onveilig voelt zit rond de 1 procent. Het aantal incidenten rond psychisch-fysieke agressie daalt naar gemiddeld 4 procent. Ook het aantal studenten dat wapens bij zich heeft, is verminderd naar onder de 1 procent. Frequent spijbelen komt minder voor, incidenteel spijbelen daarentegen is toegenomen. Voor het eerst is de sociale veiligheid rond LHBT’ers (lesbisch, homo, bi en transgender) opgenomen in de Monitor. Zij voelen zich nagenoeg net zo veilig als hetero-studenten in en buiten school. Toch zijn zij bijna drie keer zo vaak slachtoffer van pesten, discriminatie en andere vormen van psychisch geweld.

Medewerkers
Van de medewerkers voelt ook meer dan 90 procent zich veilig in en rond school. Bijna 1 procent voelt zich zeer onveilig. 7 procent van het onderwijzend personeel heeft te maken met psychisch-fysieke agressie tegen 6 procent van het ondersteunend personeel. Vaak gaat het om pesten en soms ook om seksuele intimidatie. Het aantal diefstallen daalt naar 3,1 procent, maar het aantal vernielingen stijgt licht naar 2,5 procent. 7 procent van de medewerkers krijgt hier vaker dan één keer mee te maken. Binnen het eigen team durven vrijwel alle LHBT-ers open te zijn over hun geaardheid. Slechts een derde daarvan is daarover ook open tegenover studenten.

Veiligheid blijft aandachtspunt
Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft aandacht voor veiligheid nodig. Mede gezien de gemiddeld 25.000 studenten die zich tijdens een schooldag kortere of langere tijd onveilig voelen is het van groot belang om het veiligheidsbeleid in het mbo te blijven verbeteren. Dat geldt zeker voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van LHBT-studenten.

Platform Veiligheid
Sinds 2002 meet expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de sociale veiligheid onder studenten en medewerkers in het mbo. De Monitor van 2014/2015 is de zesde in een reeks en wordt uitgevoerd in opdracht van het Platform Veiligheid. Dit Platform ondersteunt mbo-scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van veiligheidsbeleid. De uitkomsten van de tweejaarlijkse Monitor zijn hierbij vaak leidend.

De Monitor kun je hier downloaden.