Vernieuwde vergelijkingssite MBO Transparant

De website MBO Transparant is vernieuwd. De site brengt in beeld hoe mbo-scholen presteren op een aantal belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en tevredenheid van studenten. Het doel: één digitaal portaal voor alle cijfermatige informatie over het mbo.

De vergelijkingssite MBO Transparant is bedoeld voor iedereen met interesse in het mbo, van ouders en studenten tot geïnteresseerden binnen scholen, zoals docenten, leden van de ondernemings- of deelnemersraad en Raden van Toezicht. De site geeft inzicht in de diverse resultaten van scholen. De cijfers hebben onder andere betrekking op diplomaresultaat, voortijdig schoolverlaten en solvabiliteit. De ambitie is MBO Transparant uit te bouwen tot één landelijk loket waar cijfers over de prestaties van mbo-scholen worden gepresenteerd.

Beter inzicht

De vernieuwde site is een duidelijke stap richting deze ambitie. De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig van organisaties als DUO, JOB, ROA en de benchmark mbo. De informatie is onafhankelijk: MBO Transparant doet geen inhoudelijk aanpassingen aan de gegevens die DUO, JOB, ROA en de benchmark mbo aanleveren.

Benchmark

De gegevens staan in een databank en zijn daarmee ook te gebruiken voor benchmarking-doeleinden. De informatie is onderverdeeld in verschillende thema’s, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid. Binnen elk thema bestaat de mogelijkheid om informatie verder te verfijnen naar opleidingen of domeinen. Hierdoor is per onderwerp diepgaande informatie beschikbaar. Daarnaast is het ook mogelijk om eigen grafieken te maken, te delen of te kopiëren.

Bekijk hier MBO Transparant

Lees ook: Website brengt regionale data over onderwijs in beeld