Verplichte lessen op mbo over homo-acceptatie

De Tweede Kamer is van mening dat mbo-scholen verplicht les moeten geven over acceptatie van seksuele diversiteit. Aan de regering wordt gevraagd een voorstel te maken.

Een motie, ingediend door SP-Kamerlid Jasper van Dijk, vraagt aan de regering een voorstel te maken dat mbo-scholen verplicht lessen te geven over lhbti-acceptatie. De afkorting ‘lhbti’ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en de ‘intersekse-conditie’. In het laatste geval gaat het om mensen die zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken hebben. Volgens cijfers van de Onderwijsinspectie zou op dit moment slechts 57% van de mbo-scholen aandacht besteden aan thema’s als seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Dit terwijl juist op het mbo veel klachten zijn: 17 procent van de lhbti’s in het mbo ervaart hun school als ‘homo-onvriendelijk’ en 37 procent rapporteert ‘homonegatieve’ reacties. Dat is veel meer dan op andere schooltypen.

Regenboogakkoord
In het Regenboog Stembusakkoord, vlak voor de verkiezingen ondertekend door bijna alle politieke partijen, was al opgenomen dat lessen over lhbti-acceptatie verplicht zouden moeten worden in het mbo. De door Van Dijk (SP) ingediende motie werd niet gesteund door de christelijke partijen (CDA, CU en SGP), de VVD, het Forum voor Democratie (Thierry Baudet) en de PVV. Dit zijn precies de partijen die ook het Regenboogakkoord niet steunden, met uitzondering van de VVD. Volgens woordvoerder Dilan Yesilgöz wil de VVD de onderwijsinspectie niet voor de voeten lopen en voorlichting over seksuele diversiteit eerst eens in haar geheel onder de loep nemen. De VVD zou nog wel achter het regenboogakkoord staan.

Zondig
Volgens het Reformatorisch Dagblad geven de christelijke mbo-scholen nu al voldoende aandacht aan het onderwerp seksuele diversiteit. Het probleem zou meer liggen bij islamitische en openbare scholen in wijken waar veel allochtonen wonen. Op die scholen wordt vaak helemaal geen aandacht aan het onderwerp besteed. Het Reformatorisch Dagblad verwacht nog wel dat er discussie komt over de vraag of scholen mogen zeggen dat ze seksualiteit buiten het huwelijk van man en vrouw zondig achten. ‘De progressieve partijen willen die kant wel op. Als de overheid dat zou gaan verbieden, is dat in strijd met de vrijheid van onderwijs’, aldus het Reformatorisch Dagblad.