Video-solliciteren: probaat middel voor gelijke stagekansen?

Stagediscriminatie is een terugkerend thema in mbo-land. Vooral jongens die solliciteren naar stages ondervinden nadelen van vooroordelen en stereotypen, stelt lector diversiteit Iris Andriessen. Er wordt daarom al langer geëxperimenteerd met alternatieve sollicitatieprocessen, zoals anoniem solliciteren. Er is tot nu toe geen bewijs dat dit discriminatie tegengaat.

Een andere alternatieve mogelijkheid is video-solliciteren. Recent onderzoek door Impactpunt laat zien dat gebruikers positieve impact ervaren van deze vorm van solliciteren. Met de app Hiretime kunnen mbo-studenten solliciteren op stages. Dat doen ze  met een compact cv en een videoboodschap die de motivatiebrief vervangt. Hiretime werkt inmiddels samen met 14 van de 58 mbo-scholen in Nederland. De digitale toepassing wordt momenteel vooral gebruikt om studenten in grote steden aan stageplaatsen te helpen. De app is ook toepasbaar voor sollicitaties bij reguliere vacatures, maar dit gebruik is vooralsnog beperkt.

Onderzoek

Impactpunt heeft onderzocht hoe gebruikers van Hiretime de werking ervaren. Het onderzoek vond plaats onder respondenten uit diverse focusgroepen: studenten, docenten, werknemers en werkgevers. Volgens het onderzoek zien gebruikers Hiretime als een innovatieve toepassing die arbeidsmarkt- en stagediscriminatie helpt beperken, gelijke kansen bevordert en een authentieker beeld van een sollicitant laat zien dan de gebruikelijke combinatie van brief en cv.

Transparantie

De meest genoemde vorm van arbeidsmarktdiscriminatie die in de focusgroepen wordt genoemd, is afwijzing op basis van achternaam. Dit probleem lijkt minder te spelen bij video-solliciteren waar sollicitanten direct meer van hun vaardigheden, kwaliteiten en persoonlijkheid kunnen laten zien. De kracht van video-solliciteren zit in transparantie en authenticiteit. Het beeld dat een sollicitant geeft in een video wordt vaker als waarachtig ervaren dan in sollicitaties per brief. Een video laat de persoon achter de etniciteit, leeftijd, religie, het uiterlijk en geslacht zien. Een confrontatie die mogelijk niet zou hebben plaatsgevonden, zo zeggen respondenten uit het onderzoek, als alleen zou zijn afgegaan op schriftelijke informatie zoals de naam of het geboorteland van de sollicitant. Dergelijke informatie kan onbewuste vooroordelen versterken.

Vervolg

Het onderzoek van Impactpunt laat zien dat gebruikers van Hiretime positieve impact ervaren van deze vorm van video-solliciteren. Tegelijkertijd is nog onvoldoende bekend wat de precieze rol is van de transparantie zoals video-solliciteren die biedt en de invloed hiervan op onbewuste vooroordelen. Toekomstig onderzoek kan dit verder duidelijk maken. Overigens laat het onderzoek van Impactpunt ook zien dat werkgevers het fenomeen van arbeidsmarktdiscriminatie weliswaar herkennen uit onderzoek, media en geluiden van studenten, maar dat hier in hun eigen organisatie geen sprake van is.

Het onderzoek ‘Transparantie voor meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt’ vind je hier.

Lees ook: Stagediscriminatie: is stagematching de heilige graal?