‘Ga het gewoon beleven, ga uit je comfortzone’

Na tien jaar in zijn eigen winkel te hebben gestaan, ging Saïd Laouaji aan de slag als docent Handel en Ondernemerschap bij het VISTA college. Hij is daar ook Coördinator Internationalisering. In de afgelopen vijf jaar zijn de internationale activiteiten van het VISTA college toegenomen. Saïd heeft daar met zijn bevlogenheid en ondernemersgeest flink aan bijgedragen.

Toen Saïd zich jaren geleden eens hardop in de klas afvroeg waarom studenten eigenlijk geen stage liepen in het buitenland volgde een verrassende reactie: ‘Nou meneer, we wisten eigenlijk helemaal niet dat dat kon.’ Saïd verdiepte zich daarna als stagecoördinator in de internationale mogelijkheden voor studenten. De school benaderde hem al snel met de vraag of hij dit niet verder op wilde pakken in de functie van Coördinator Internationalisering.

Kansen voor internationalisering
Volgens Saïd is internationalisering hot in Nederland. ‘Al op vo-scholen kun je tweetalig onderwijs volgen, ze gaan naar Rome, hebben gastlessen. Je kunt er als mbo-school niet mee aankomen dat je daarin niks te bieden hebt. Er wordt ook voldoende geld beschikbaar gesteld om het mogelijk te maken. De tijd en omstandigheden zitten mee.’ Saïd heeft dan ook een eenvoudig maar duidelijk advies: ‘Ga het gewoon beleven, ga uit je comfortzone!’

Partnerschool in Madrid
Via Erasmus+ legde Saïd een verkenningsbezoek af aan een mogelijke partnerschool in Madrid, waarbij hij de school en bedrijven in de regio bezocht. De Spaanse collega die hij daar ontmoette, heeft ook een bezoek aan het VISTA college en bedrijven in de regio gebracht. ‘Onze opleiding toerisme is vervolgens met acht docenten en medewerkers naar Madrid gegaan om een samenwerking voor studentenuitwisseling op te zetten. Dat is toch fantastisch?’

Niet alleen opleiden voor de eigen regio
Vandaag de dag luidt de reactie in een klas beduidend anders dan jaren geleden. ‘Studenten wilden wel, maar ze hadden geen idee hoe ze dat aan moesten pakken. Als je het nu vraagt, zeggen zeker vijf studenten dat ze een buitenlandse ervaring op willen doen.’ Ook onder docenten is een verandering gaande. ‘De gedachte bij docenten dat ze puur opleiden voor de regio, behoort steeds meer tot het verleden’, legt Saïd uit. Hij vindt het ook belangrijk dat docenten zelf internationale ervaring op doen: ‘Als je het eist van studenten, dan moet je het ook van jezelf eisen.’

Lees ook de ervaringen van student Gamze, retail expert Leo en opleidingsdirecteur Margo.