Voldoende voor rekenen toch niet altijd vereist

Ook leerlingen die geen voldoende halen voor rekenen kunnen een mbo-diploma halen. Dat is het gevolg van een versoepeling van de regels voor rekenen.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dekker de nieuwe regels bekendgemaakt. In afwijking van eerdere plannen krijgen leerlingen voor hun rekentoets niet een vaardigheidsscore maar gewoon een cijfer. Leerlingen op een mbo-4 opleiding moeten in het schooljaar 2015-2016 minimaal een 5 halen voor de rekentoets, willen zij hun diploma behalen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 maakt rekenen onderdeel uit van de kernvakkenregeling. Volgens deze regeling mogen leerlingen voor één van de kernvakken een 5 halen. In mbo-4 gaat het om drie kernvakken: Nederlands, Engels en rekenen.

Vangnet
In de overgangsperiode van de komende jaren is er ook nog een extra vangnet beschikbaar. Als het aantal gezakten zeer hoog is, volstaat in het eerste jaar van de regeling – voor mbo-4 het komende schooljaar, voor de andere mbo-opleidingen het schooljaar 2016-2017 – een 4 voor rekenen. In het tweede jaar mogen leerlingen volgens de vangnetregeling een 5 halen, waarna in het derde jaar de kernvakkenregeling van kracht wordt.

Blij
De MBO Raad en de NRTO zijn blij met de nieuwe regels. In april hadden beide organisaties in een brief aan de bewindslieden aangedrongen op deze aanpassingen. Staatssecretaris Dekker heeft dus gehoor gegeven aan de wensen van de scholen.