Voorlichtingsmateriaal over keuzedelen

Vanaf volgend schooljaar bieden mbo-scholen keuzedelen aan. Voorlichtingsmateriaal helpt scholen de studenten goed te informeren over de mogelijkheden.

Alle studenten die vanaf augustus 2016 starten met een opleiding krijgen te maken met keuzedelen. Het is belangrijk dat scholen studenten goed informeren over de mogelijkheden die keuzedelen bieden: niet alleen bij scholen en docenten, maar ook bij studenten leven veel vragen over de (on)mogelijkheden van keuzedelen. Het Servicepunt IHKS en de procesorganisatie Herziening MBO hebben daarom hulpmateriaal ontwikkeld. De hulpmiddelen zijn door scholen gratis te gebruiken.

Basistekst
Het informatiemateriaal omvat onder andere een basistekst die scholen kunnen gebruiken in hun communicatie. Daarnaast is er onder andere ook een standaardpresentatie en een
‘keuzeprocesplaat’ beschikbaar. Alle ontwikkelde communicatiemiddelen zijn generiek; scholen hebben de mogelijkheid om uit het materiaal te gebruiken wat voor hen nuttig is. Het materiaal is in nauwe afstemming met de scholen ontwikkeld. Uiteraard blijven de scholen zelf verantwoordelijk voor een goede voorlichting en communicatie binnen de school.

Tips van docenten
Op basis van een enquête onder docenten heeft uitgeverij Edu’actief vijf tips over de invoering van keuzedelen op een rij gezet. De belangrijkste tip luidt: laat je niet gek maken. Tijdens het keuzedelenevent ‘Kiezen en delen’ worden deze tips nader toegelicht.