Voorlopig geen coronatoegangsbewijs op mbo-school

De Tweede Kamer wil voorlopig geen coronapas verplicht stellen op het mbo. Een wetsvoorstel hierover wordt pas medio januari behandeld.

In de Tweede Kamer bestaan grote bezwaren tegen het voorstel van het kabinet om een coronapas verplicht te stellen in het mbo en het hoger onderwijs. Het OMT adviseerde begin november om zo’n toegangsbewijs in te voeren. Volgens het OMT zou de 3G-regel verstandig zijn. Alleen studenten die gevaccineerd, genezen of getest zijn zouden het onderwijs op school mogen volgen.

Instemmingsrecht

De invoering van een coronapas op school is al langer wettelijk mogelijk. Wel heeft de medezeggenschap hierbij een instemmingsrecht. Dit recht is eerder dit jaar op voorstel van D66 en GroenLinks vastgelegd. Het kabinet wil van dit instemmingsrecht af en heeft hiervoor een wetsvoorstel gemaakt.

Draagvlak

Uit de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel blijkt dat de Tweede Kamer veel bezwaren heeft. Zo heeft GroenLinks ‘ernstige bedenkingen’ over het nut en de proportionaliteit van het voorstel. D66 vreest een negatief effect op de studievoortgang en ziet ook veel uitvoeringsproblemen. En volgens de PvdA is er geen draagvlak voor een coronapas op school. DENK verwijst hierbij expliciet naar de ernstige bezwaren die Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, hierover heeft geuit.

Uitstel

Steun voor het voorstel komt voorlopig alleen van VVD en CDA. Deze fracties willen wel een duidelijke onderbouwing van het voorstel en willen dat de maatregel niet langer dan noodzakelijk van kracht is. Al met al lijkt er in de Tweede Kamer geen steun te zijn voor een coronapas op school. Dit is reden geweest voor het kabinet om het voorstel uit te stellen. Pas medio januari staat het voorstel nu op de agenda. De omstandigheden kunnen dan al veel minder urgent zijn.

Platform medezeggenschap

Opvallend is dat het Platform Medezeggenschap mbo geen principiële bezwaren heeft tegen een coronapas noch tegen het schrappen van het instemmingsrecht. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het bestuur van dit platform dat een besluit over de coronapas het beste door de overheid genomen kan worden: in tijden van crisis moet de overheid snel en adequaat kunnen handelen. Het platform is echter wel van mening dat de ondernemingsraad instemmingsrecht moet krijgen over de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt in de nieuwe situatie. Het verzoek aan de Tweede Kamer is om dit recht in de wet vast te leggen.

Lees hier de brief van het Platform medezeggenschap mbo

Lees ook: Kabinet wil coronatoegangsbewijs kunnen invoeren