Voormalige bestuurders ROC Leiden gaan vrijuit

De voormalige bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden zijn niet aansprakelijk voor de financiële problemen bij de school. Volgens de rechtbank valt de oud-bestuurders geen ernstig verwijt te maken.

ROC Leiden kwam na 2012 ernstig in de problemen door de nieuwbouw van twee peperdure schoolgebouwen. Alleen door een extra bijdrage van € 40 miljoen van het ministerie – die ten koste ging van de andere mbo-scholen – kon de school gered worden.

Aansprakelijk
De Tweede Kamer ging in 2015 akkoord met de oplossing voor ROC Leiden op voorwaarde dat de voormalige bestuurders aansprakelijk gesteld zouden worden. ROC Leiden heeft dit inderdaad, met steun van de minister, gedaan. De Rechtbank Midden Nederland komt echter tot de conclusie dat de oud-bestuurders allemaal vrijuit gaan.

‘De geest van de tijd’
Kern van de zaak is dat volgens de rechter de bestuurders en toezichthouders ‘geen ernstig verwijt’ kan worden gemaakt. Van onbehoorlijke taakvervulling is dan ook geen sprake geweest. Het bouwproject paste volgens de rechter ‘in de geest van die tijd’. Hiermee wijkt de rechtbank af van het oordeel van de commissie-Meurs. Die was immers van mening dat het college van bestuur bij de bouw onverantwoorde risico’s nam, belangrijke signalen had genegeerd en besluiten niet goed had voorbereid en gecontroleerd.

De toezichthouders
De rechtbank maakt nog enkelen speciale opmerkingen over de rol van de toezichthouders. De Commissie Meurs had al geconcludeerd dat voor nader onderzoek naar verwijtbaar handelen van de Raad van Toezicht geen aanleiding bestond. Desondanks koos ROC Leiden ervoor om ook de toezichthouders aansprakelijk te stellen. Volgens de rechtbank is dit opmerkelijk, te meer daar ROC Leiden geen specifieke verwijten had aan de toezichthouders. ‘Zeker als bedacht wordt dat de impact daarvan groot verondersteld kan worden’, zo stelt de rechtbank.

Lees hier de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland

Lees ook: Oud-bestuurders ROC Leiden aansprakelijk gesteld