VVD pleit opnieuw voor financieren bedrijfsscholen

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat opleidingen van bedrijfsscholen ook met onderwijsgeld betaald worden. Dat zegt Tweede Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) tegen het Financieel Dagblad.

Het is een oude wens van de VVD: ook bedrijven die zelf een school opzetten moeten gebruik kunnen maken van de publieke onderwijsmiddelen. Dennis Wiersma, de snel rijzende ster van de VVD-fractie, vindt het vreemd dat bedrijfsscholen niet gefinancierd worden: ‘Ik blijf het raar vinden, dat we als overheid onderscheid maken tussen een school en een bedrijfsopleiding die juist dicht bij de werkvloer zit. Een bedrijfsschool krijgt nu geen onderwijsbekostiging, terwijl het reguliere onderwijs miljarden krijgt.’

Experiment

De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie al vaker een vergelijkbaar voorstel gedaan, steeds zonder succes. In navolging van zijn voorgangster Anne-Wil Lucas wil Wiersma dat het kabinet een pilot start met de financiering van bedrijfsscholen. Minister Bussemaker zegde in 2015 al een keer zo’n pilot toe.

Niet blij

Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, is niet blij met het VVD-plan. Hij wijst erop dat het bij mbo-opleidingen om meer gaat dan alleen een vak leren: ‘Ons beroepsonderwijs is niet gericht op snel aan het werk, maar op duurzaam aan het werk. En op veel meer vaardigheden dan alleen die die nodig zijn voor het vervullen van een vacature.’ Volgens Van Hout is het beter om de publiek-private samenwerking tussen bedrijven en mbo-scholen verder te versterken.

Steun

Steun voor Wiersma komt van Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. In het Financieel Dagblad zegt hij: ‘Ik vind het een goed idee als de schotten tussen arbeidsmarkt en onderwijs verdwijnen. Ook wat betreft bekostiging. Maak de ROC’s verantwoordelijk voor de kwaliteit en geef de uitvoering aan het beroepsonderwijs. Dat moet de nieuwe norm worden.’

Lees ook: