VVD wil studie met matige baankans stopzetten

De VVD wil meer gaan sturen op de studiekeuze van jongeren. Scholen krijgen meer geld als ze studenten opleiden voor sectoren die kampen met personeelstekorten. Studies die opleiden voor functies met een minder arbeidsmarktperspectief wil de VVD stopzetten.

Dat zijn de belangrijkste voornemens voor het mbo in het programma dat de VVD heeft opgesteld voor de Tweede-Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Waar partijen als D66 en GroenLinks in hun programma’s vooral pleiten voor minder ‘rendementsdenken’ in het onderwijs, houdt de VVD onverminderd vast aan financiële prikkels voor scholen. Zo wil de VVD dat mbo-scholen extra geld ontvangen als zij meer jongeren opleiden voor krappe sectoren als techniek en zorg. Studenten die kiezen voor zo’n opleiding zouden ook minder schoolgeld moeten betalen. Studies met een minder goed arbeidsmarktperspectief moeten gaan werken met een numerus fixus. Als het arbeidsmarktperspectief slecht blijft, wil de VVD dit soort opleidingen zelfs stopzetten.

Kwaliteit

De VVD wil ook dat kwaliteit een groter criterium gaat spelen bij de bekostiging. Scholen die erin slagen hun opleidingen op een excellent niveau te brengen, zouden hiervoor financieel beloond moeten worden. De VVD pleit ook voor het met publiek geld financieren van bedrijfsscholen. Volgens de liberalen zijn bedrijven vaak beter in staat jongeren op te leiden. Sectoren die kampen met personeelstekorten kunnen zo zelf werknemers opleiden. Tot op heden is overheidsbekostiging van opleidingen voorbehouden aan publieke mbo-scholen.

Online onderwijs

Opmerkelijk is dat de VVD mbo-scholen wil verplichten om meer lessen online aan te bieden. Ook moeten jongeren die een studiekeuze maken online proeflessen kunnen volgen. Verder willen de liberalen het aantal buitenlandse studenten maximeren. Zo wordt voorkomen dat steeds meer lessen niet in het Nederlands plaatsvinden. Dit laatste is met name in het hoger onderwijs een probleem.

Lees hier het VVD-verkiezingsprogram

Lees ook: Politieke partijen willen einde aan ‘rendementsdenken’