VVD wil vasthouden aan lerarenregister

Het lerarenregister staat al een tijdje in de ijskast. Toch wil de VVD niet dat de wettelijke bepalingen over het register worden geschrapt. Volgens de VVD zijn de coalitiepartners gehouden aan de afspraak het register in de lucht te houden.

Het initiatiefvoorstel van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) zal dan ook vermoedelijk geen meerderheid behalen. Beide partijen hebben een voorstel ingediend om de wettelijke bepalingen over het lerarenregister uit de wet te halen. De redenatie van de initiatiefnemers is eenvoudig: niemand wil het register meer, dan kan de wet beter aangepast worden.

Infrastructuur

De meeste partijen hebben lovende woorden voor het initiatief van Bisschop en Kwint. GroenLinks, PvdA en PVV steunen het voorstel, al willen ze wel dat de bepalingen over het Professioneel Statuut in de wet behouden blijven. De enige en laatste verdediger van het lerarenregister is de VVD. Volgens woordvoerder Rudmer Heerema staat er met de wet een prachtige ‘infrastructuur voor een modern register’. Zodra de beroepsgroep leraren zich goed organiseert, treedt het register in werking. Heerema verwijst in zijn betoog fijntjes naar het coalitieakkoord, waarin afgesproken is dat het lerarenregister van kracht wordt zodra er draagvlak is.

Populistisch

Met name de D66-fractie komt zodoende in een lastig parket. Woordvoerder Paul van Meenen, sinds jaar en dag een geharnast tegenstander van het register, wringt zich in allerlei bochten. Hij kan maar moeilijk verkroppen dat hij door de VVD in een positie wordt gedwongen het register in de lucht te houden. Hij noemt het initiatiefvoorstel van Bisschop en Kwint zelfs ‘populistisch’: ‘Wij hebben het register om zeep geholpen, en nadat al het werk gedaan is komen de heren de boel nog een beetje aanvegen.’ Collega-coalitiepartner CDA heeft het makkelijker. Woordvoerder Anne Kuik geeft zonder blikken of blozen aan het initiatiefvoorstel niet te zullen steunen. De derde coalitiepartner, de Christen Unie, kiest er wijselijk voor niet deel te nemen aan de wetsbehandeling.

De behandeling van het wetsvoorstel wordt binnenkort voortgezet

Lees ook: SGP en SP willen lerarenregister uit wet schrappen