Waarom Rotterdam geen mbo-colleges kreeg

Een monsterverbond tussen ministerie en ondernemingsraad zorgde ervoor dat de kleinschalige mbo-colleges in Rotterdam niet van de grond kwamen. Aldus de analyse van onderwijsjournalist Ronald Buitelaar.

In de periode 2012-2015 hebben de twee Rotterdamse mbo-scholen Albeda en Zadkine serieus geprobeerd om zichzelf om te vormen tot kleinschalige, sectorale mbo-colleges. In een uitgebreid artikel op de website versbeton beschrijft onderwijsjournalist Ronald Buitelaar waarom deze ambitie uiteindelijk niet van de grond kwam.

Klein binnen groot
Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere oorzaken zijn aan te wijzen voor de mislukking. Belangrijk was de wens van minister Bussemaker om ‘klein binnen groot’ te organiseren. Het ministerie vond het niet wenselijk dat er in Rotterdam zeven nieuwe schoolbesturen zouden komen. Liever zag de minister een gemeenschap van mbo-colleges: zelfstandige, sectorale scholen onder één overkoepelend schoolbestuur.

Financiën
Er waren ook financiële drempels. Volgens een berekening van KPMG zouden de plannen € 36 miljoen kosten. En dat terwijl de beide Rotterdamse scholen er financieel niet bepaald florissant voorstonden. Bovendien was er onduidelijkheid over de zogenaamde btw-problematiek: moeten scholen die elkaar onderling diensten verlenen hierover btw betalen?

OR
Ook de ondernemingsraden speelden een belangrijke rol. Vooral de OR van Albeda was bevreesd voor een snelle fusie. De ondernemingsraad wilde liever voorzichtig beginnen met een Techniekcollege en vervolgens geleidelijk toewerken naar kleinschalige mbo-scholen.

Instemming
Uiteindelijk zorgde een één-tweetje tussen ministerie en OR voor het afketsen van de plannen. Het ministerie zegde toe dat voor het doorgaan van de Rotterdamse plannen instemming van de ondernemingsraden cruciaal was. De OR van Albeda liet zich dat geen twee keer zeggen en trok de stekker eruit.

Lees de reconstructie en de analyse van Ronald Buitelaar

Beeld: Femke van Geffen