Wat betekent leven lang ontwikkelen voor de bedrijfsvoering?

Veel mbo-scholen hebben de wens een grotere rol te gaan spelen op het terrein van leven lang ontwikkelen. Maar wat betekent dat in de praktijk voor de bedrijfsvoering van een school?

Over dat vraagstuk organiseert de MBO Brigade op dinsdag 11 oktober een broedplaats. Afgevaardigden van drie scholen delen hun ervaringen met de impact van scholingsactiviteiten in het kader van leven lang leren op de bedrijfsvoering. Samen met de aanwezigen zoeken we naar oplossingsrichtingen en antwoorden. Zijn er regels die in weg zitten? Is een wijziging van de regelgeving nodig? Wil jij ook jouw vraagstuk inbrengen en hierover samen met experts van het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad sparren? Kom dan ook!

Broedplaats

Deze broedplaats organiseert de MBO Brigade samen met het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen van de MBO Raad. Primaire doelgroep zijn beleidsadviseurs en docenten die zich bezighouden met het flexibel inrichten van onderwijs voor volwassenen. De bijeenkomst vindt plaats bij de MBO Raad in Woerden tussen 15.00 en 17.30 uur. Na afloop is een hapje en een drankje beschikbaar.

Kijk hier voor meer informatie en inschrijven